Ieuan Wyn am sefyll i lawr yn syth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae cyn arweinydd Plaid Cymru yn gobeithio y bydd modd cynnal is-etholiad ar Awst 1

Mae Ieuan Wyn Jones, Aelod Cynulliad Plaid Cymru ar gyfer Ynys Môn, wedi cyhoeddi y bydd yn sefyll i lawr yn syth.

Mae wedi gofyn i Lywydd y Cynulliad am isetholiad yn yr etholaeth ar Awst 1.

Yn ôl rheolau'r Cynulliad mae'n rhaid i'r Llywydd benderfynu ar ddyddiad a'r dyddiad hwnnw o fewn tri mis i'r sedd ddod yn wag.

'Cefnogaeth'

"Rydw i'n ddiolchgar iawn am y negeseuon o gefnogaeth yr wyf wedi eu derbyn am fy rôl newydd.

"Rydw i wedi ymrwymo'n llwyr i weithio'n galed i sicrhau fod y prosiect yn cyrraedd ei lawn botensial i economi'r gogledd-orllewin.

"Gan fy mod yn dechrau fy rôl newydd yn yr haf, ac yn dilyn trafodaethau gyda phobl yn lleol ac yn y Cynulliad, teimlaf mai isetholiad cynnar fyddai orau.

"Am y rhesymau hyn, rydw i wedi rhoi gwybod i'r Llywydd heddiw fy mod i'n bwriadu sefyll i lawr o'r Cynulliad ar unwaith.

"Bydd hyn yn caniatáu ethol AC newydd yn gynnar ac yn gadael i'r AC hwnnw ddod i arfer â'r swydd dros wyliau'r haf er mwyn bod yn barod ar gyfer tymor newydd prysur y Cynulliad ym mis Medi."

Mae Aelod Seneddol Llafur yr ynys Albert Owen wedi ymateb i'r cyhoeddiad gan ddweud bod y frwydr wleidyddol nawr wedi cychwyn: "Mae'n amser i bobl Ynys Môn benderfynu a allith y dewis ddim bod yn fwy clir. Mae Plaid yn gwrthod cefnogi Wylfa B a'r 6,000 o swyddi fyddai yn dod i'r ynys.

"Dim ond AC Llafur, gyda chefnogaeth y parti sydd yn llywodraethu byddai yn medru gweithio er budd pobl leol. Yr unig beth y mae Plaid eisiau gwneud yw protestio o'r ystlys."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol