Eisteddfod 2013: Yr hen a'r newydd

Gan Rhian Price
BBC Cymru

  • Cyhoeddwyd
Safle'r Eisteddfod yn NinbychFfynhonnell y llun, Eisteddfod
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Brifwyl yn cael ei chynnal ar dir Fferm Kilford ger Dinbych rhwng Awst 2-10

Ddechrau mis Awst, bydd y sylw'n troi at ddarn o dir glas mewn rhan hyfryd o Ddyffryn Clwyd.

Mae Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych 2013 yn cael ei chynnal ar gyrion tref Dinbych ar y ffordd i Landyrnog, ar yr union safle lle roedd hi yn 2001.

Gyda rhyw chwe wythnos i fynd, mi es i ar daith arbennig i ddysgu am hanes yr ardal, yn ogystal â rhai o'r pethau newydd fydd yn cael eu cynnig gan y Brifwyl eleni.

Dechreuodd y daith yng Nghastell Dinbych. Y castell, wrth gwrs, yw un o brif atyniadau'r dref.

Roedd y safle yn un o gestyll Edward I ac fe'i adeiladwyd yn y 13eg ganrif gan un o brif swyddogion y brenin, Henry de Lacy. Roedd yn safle pwysig gan ei fod wedi ei adeiladu ar dir Dafydd ap Gruffudd, ac felly'n pwysleisio grym Lloegr dros Gymru.

Teithiau ymwelwyr

Un o'r rhai sy'n tywys ymwelwyr o gwmpas yr atyniad erbyn hyn yw Medwyn Williams.

"Da ni'n edrych ymlaen i groesawu ymwelwyr i'r dre' - mae gennym ni amrywiaeth o deithiau tywys yn cael eu cynnal ar y Sadwrn a'r Sul fel arfer, tua 11 y bore tu allan i'r llyfrgell," meddai.

"Ond 'da ni hefyd yn trefnu teithiau ychwanegol - ar y nos Fawrth, er enghraifft, mi fydd 'na daith o gwmpas tafarndai Dinbych. 'Da ni hefyd am gynnal teithiau eraill ar y nos Iau.

"Mi fydd 'na gyfle i bobl gysylltu â chyngor y dre' i drefnu teithiau ychwanegol."

Ar y daith, cawsom wybod am gynlluniau'r Eisteddfod i gynnal arddangosfa yn ymwneud â hen ysbyty meddwl Dinbych - un o brif gyflogwyr yr ardal cyn i'r safle gau yn y 1990au.

Robyn Tomos, Swyddog Celfyddydau'r Eisteddfod, fu'n egluro mwy:

"Pendefynodd yr is-bwyllgor y gellid trefnu arddangosfa falle, wedi'i hysbrydoli gan y ffenomena oedd y sefydliad - hynny ydy, roedd yn dipyn o ddylanwad yn gymdeithasol ac yn ddiwyllianol, heb sôn am yr ochr iechyd.

"Aethpwyd ati wedyn i gomisiynu artist o Ruthun o'r enw Simon Proffitt i gydweithio gyda'r actor Eilir Jones, oedd arfer â bod yn nyrs yn yr ysbyty ei hunain, i ymateb i'r syniad yma o'r ysbyty.

"Ar hyn o bryd maen nhw'n ystyried sut i annog y cyhoedd i ymateb. Be' sy'n ddiddorol o'i gymharu â pan oedd yr Eisteddfod yma ddiwetha' yn 2001, yw bod pobl yn fwy parod i rannu eu straeon."

Disgrifiad o’r llun,
Mae copi prin o Feibl William Morgan i'w weld yng Nghadeirlan Llanelwy

Esgob William Morgan

Dyma droi'r sylw at Llanelwy nesa', a gafodd statws dinas yn 2012. Un o'r prif atyniadau yno yw'r Eglwys Gadeiriol, a ddefnyddiwyd fel man addoli ers y flwyddyn 560 O.C.

Mae'r Esgob William Morgan wedi ei gladdu yn rhywle ar y safle, ac mae un o'i feiblau prin i'w gweld yno hefyd.

Mae Nigel Williams, Deon Llanelwy, yn annog Eisteddfodwyr i ymweld â'r ddinas:

"Mae'n fangre i'r iaith Gymraeg yn fwy na dim arall ac yn lle o addoliad dros y canrifoedd. Mae 'na gymaint i bobl weld yma. Mi fydd yn hoe bach neis i bobl o ddwyster maes yr Eisteddfod - lle iddyn nhw fod yn dawel ac i fyfyrio, neu i olrhain hanes."

Agweddau newydd

Ar ôl cael gweld rhywfaint o'r ardal, cyfle cyn gorffen y daith i glywed am rai o gynlluniau'r Eisteddfod ar gyfer mis Awst.

Ffynhonnell y llun, Eisteddfod
Disgrifiad o’r llun,
Y Pafiliwn pinc yn barod i'w godi ar y maes

Gwenllian Carr, Swyddog Cyfathrebu'r Eisteddfod, fu'n sôn am rai o'r pethau newydd fydd ar gael eleni:

"Mae gennym ni ganolfan ymwelwyr eleni, yn hytrach na chanolfan groeso. 'Da ni'n gwneud llawer mwy o ddefnydd o dechnoleg eleni hefyd, mae gynnon ni wefan ymatebol sydd, gobeithio, yn mynd i helpu pobl i gynllunio'u hwythnos o flaen llaw.

"Mae gennym ni 'app' newydd i sicrhau bod chi'n cael amser i gofio, gobeithio, ar y maes. Mi fyddwch chi'n gallu ychwanegu amserlen ar gyfer popeth sy'n digwydd sy'n cael ei drefnu gan yr Eisteddfod.

"Ac mae gennym ni declyn bach sy'n mynd i'ch helpu chi ffeindio'ch car ar ddiwedd y dydd ac mae pawb wedi gwirioni ar hwnnw!"

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol