Tân: Dyn 31 oed yn y ddalfa

  • Cyhoeddwyd

Mae dyn lleol 31 oed yn y ddalfa ar amheuaeth o gynnau tân yn fwriadol wedi tân nos Fawrth.

Roedd y tân mewn fflat yn Stryd y Bont, Abergele ac aed â phedwar i'r ysbyty am eu bod yn diodde' o effeithiau anadlu mwg.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw am 8.50pm.

Dylai unrhywun â gwybodaeth ffonio'r heddlu ar 101 neu Taclo'r Tacle'n ddienw ar 0800 555 111.