Pwyllgor: Pryder am grantiau

Cyhoeddwyd
Pres
Disgrifiad o’r llun,
Pryder o hyd ynglŷn â sut mae llywodraeth Cymru yn monitro grantiau gwerth miliynau o bunnau

Mae 'na bryder nad yw adrannau gwahanol o fewn Llywodraeth Cymru yn rhannu gwybodaeth, sy'n golygu nad oes yna olwg ddigon manwl yn cael ei gadw ar grantiau gwerth miliynau o bunnau.

Mae Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad wedi bod yn archwilio'r modd y mae'r llywodraeth yn delio gyda grantiau ar ôl y sgandal yn ymwneud ac Awema.

Cafodd Awema ei sefydlu i hybu cydraddoldeb hiliol yng Nghymru. Daeth gwaith yr elusen i ben y llynedd ar ôl derbyn dros £7miliwn o gymorthdaliadau.

Fe ddaeth hi i'r amlwg bod £2100 wedi ei ddefnyddio i dalu am aelodaeth campfa i staff Awema, cafodd £800 ei wario ar docynnau criced a rygbi a chafodd £110 ei ddefnyddio i dalu dirwy parcio gafodd y cyn brîf weithredwr Naz Malik.

Cafodd gweinidogion eu beirniadu mewn adroddiad swyddogol am beidio ymyrryd.

Mae'r adroddiad diweddaraf yn dweud bod rhai gwelliannau wedi eu gwneud i'r modd y mae Llywodraeth Cymru yn monitro sut y mae grantiau yn cael eu defnyddio gan elusennau a chyrff eraill.

Ond mae'r Ceidwadwr, Darren Millar AC, cadeirydd y pwyllgor yn dweud bod yna waith i'w wneud o hyd:

"Mae'r llywodraeth ar hyn o bryd yn ymddangos fel petai hi'n gweithredu fel casgliad o adrannau gwahanol sydd ddim o anghenraid yn gwybod beth mae adrannau eraill o fewn y sefydliad yn ei wneud, nac yn gwybod beth maen nhw wedi ei wneud yn y gorffennol.

"Un o'r pethau mwyaf y gall Llywodraeth Cymru wneud iddi ei hun yw blaenoriaethu'r pwysigrwydd o fynd i'r afael efo'i phrosesau rheoli grantiau."

Ychwanegodd y Democrat Rhyddfrydol, Aled Roberts AC: "Mae yna hefyd faterion o dryloywder sydd angen eu hwynebu... Rŵan bod llywodraeth Lafur Cymru, yn gywir, wedi adolygu ei holl grantiau, mae hi'n bryd iddyn nhw gyhoeddi'r casgliadau a'r argymhellion."

"Mae'r cyhoedd yn haeddu gwybod sut mae eu harian yn cael ei wario."

Mae Heddlu De Cymru wedi ymchwilio i honiadau o dwyll gan rai o aelodau staff Awema ac mae adroddiad wedi ei anfon at Wasanaeth Erlyn y Goron.