Dyn yn cael ei wahardd o'i sied

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Wales News Service
disgrifiad o’r llunMae'r heddlu yn amcangyfrif bod yna werth tua £20,000 o'r cyffur yn y sied.

Mae dyn o Fro Morgannwg wedi penderfynu tynnu ei sied i lawr ar ôl iddo gael ei wahardd rhag mynd ar gyfyl yr adeilad.

Cafodd Simon Redclift, 53 oed o Ddinas Powys, ei rybuddio y gallai gael ei anfon i'r carchar os yw'n mynd mynd i'r sied tra ar fechnïaeth.

Yn Llys y Goron Caerdydd cyfaddefodd iddo dyfu canabis yn y sied.

Fe blediodd yn euog hefyd i gyhuddiadau o fod â'r cyffur yn ei feddiant ac o fod â bwriad i'w gyflenwi.

Mae'r heddlu yn amcangyfrif bod gwerth tua £20,000 o'r cyffur yn y sied.

Adroddodd Media Wales fod y Barnwr David Wynn Morgan wedi dweud wrth y tad di-waith ei fod yn ystyried a oes hawl gorchymyn i'r sied gael ei symud o'r ardd.

Dywedodd y barnwr y byddai'n ystyried cyflwyno gorchymyn yn ei rwystro rhag mynd i mewn i'r sied.

'Lle i ymlacio'

Yn ôl Mr Redclift, mae'r sied wedi ei defnyddio fel ystafell i'r teulu dros y blynyddoedd.

Roedd yn mwynhau ymlacio yno, meddai, yn gwneud gwaith coed neu wylio DVD wrth smygu canabis.

Cyn iddo gael ei arestio roedd y sied wedi ei haddasu ar gyfer tyfu planhigion canabis ond yn ddiweddar mae hi wedi cael ei throi'n sied ardd arferol.

Dywedodd ei fod yn fodlon dilyn gorchmynion y llys ond ddim yn deall pam bod rhaid cael gwared ar y sied.

'Dim eto'

"'Swn i eisiau parhau i dyfu canabis fe allwn i wneud hynny yn yr atig, fe allwn i wneud hynny yn yr ardd gefn, fe allwn i wneud hynny mewn cwpwrdd ... mae'n wastraff ar sied.

"Ond os yw'n bodloni'r barnwr, mae'n rhywbeth 'dwi'n barod i'w wneud. 'Dydw i ddim yn mynd i dyfu canabis eto."

Dywedodd ei fod wedi dechrau ysmygu canabis i ddelio gyda phyliau o banig ar ôl treulio tri mis yn y carchar am ddwyn oddi wrth ei gyflogwr.