AS 'yn gwadu pob honiad'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae Nigel Evans yn gwadu'r honiadau yn ei erbyn

Mae Dirprwy Lefarydd Tŷ'r Cyffredin, Nigel Evans AS, wedi "gwadu pob honiad" wedi iddo gael ei arestio am yr eildro mewn cysylltiad â thair trosedd arall honedig.

Fe gafodd yr Aelod Seneddol Ceidwadol, sy'n hanu o Abertawe, ei arestio yn wreiddiol ym mis Mai ar amheuaeth o dreisio a dau ymosodiad rhyw.

Mae wedi cael ei arestio'r eildro ar amheuaeth o dri achos o ymosod yn anweddus.

Medi 10

Cafodd ei ryddhau ar fechnïaeth yr heddlu tan Fedi 10.

"Yn amlwg, dwi am i'r mater ddod i ben cyn gynted â phosib' ac rwy'n helpu'r ymchwiliad yn llawn ac yn agored," meddai wrth adael Gorsaf Heddlu Preston.

"Ga' i ddweud fy mod i'n ddiolchgar iawn am gefnogaeth a chariad oddi wrth fy nheulu, etholwyr, a phobol ledled y wlad sy' wedi cysylltu.

"Diolch yn fawr iawn i bawb."

Ym Mai dywedodd fod honiadau yn ei erbyn "yn gwbl ffug" a rhoddodd y gorau i'w ddyletswyddau fel Dirprwy Lefarydd.

Dywedodd llefarydd ar ran Heddlu Sir Gaerhirfryn: "Mae dyn 55 oed o Pendleton, Sir Gaerhirfryn, wedi ateb ei fechnïaeth heddiw, ddydd Mercher, Mehefin 19, 2013, wedi iddo gael ei arestio ym mis Mai ar amheuaeth o dreisio ac o ymosod yn rhywiol.

"Cafodd hefyd ei arestio ar amheuaeth o dri achos arall o ymosod yn anweddus.

'Difrifol iawn'

"Fe fydd yn cael ei holi am yr honiadau hyn mewn gorsaf heddlu yn Sir Gaerhirfryn yn ystod y dydd."

Dywedodd yr heddlu fod y troseddau honedig wedi digwydd yn Blackpool, Sir Gaerhirfryn, a Llundain, rhwng 2003 a 2011, a bod y trais a'r ymosodiadau anweddus honedig wedi digwydd yn Pendleton rhwng mis Gorffennaf 2009 a mis Mawrth 2013.

"Rydym yn ystyried unrhyw honiadau o natur rywiol yn ddifrifol iawn ac yn deall pa mor anodd y gall hi fod i ddioddefwyr fagu'r hyder i wneud cwyn," meddai llefarydd.

"Byddem yn annog unrhyw un sydd wedi cael ei gam-drin yn rhywiol, neu sydd gan wybodaeth am achos, i gael yr hyder i ddod aton ni gan wybod y byddwn yn eu cymryd o ddifri ac yn delio gyda'r mater yn sensitif a thrwyadl."

Straeon perthnasol