Ar flaen y bysedd

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, National Trust
disgrifiad o’r llunMae traeth Rhossili yn denu nifer o ymwelwyr

Mae ap wedi ei lansio sy'n rhoi gwybodaeth am draethau yng Nghymru ac, yn ôl y Gweinidog Diwylliant, fe fydd yn "hwb sylweddol" i bobl fynd i'r arfordir.

Yr elusen amgylcheddol Cadwch Gymru'n Daclus sydd wedi datblygu'r ap ac mae gwefan newydd wedi ei lansio.

Tra bydd y wefan yn cynnwys gwybodaeth am 150 o draethau, gan gynnwys bywyd gwyllt, cyfleusterau ac unrhyw atyniadau gerllaw bydd yna fanylion ychwanegol ar yr ap.

Ar yr ap bydd modd dod o hyd i amserlenni llanw'r môr, cael gwybod lle mae llwybr yr arfordir a pha mor serth yw rhannau ohono. Bydd modd i unigolyn gael gwybod lle mae'r traeth agosaf.

Denu ymwelwyr

Dyma'r tro cyntaf i wybodaeth mor fanwl gael ei chasglu am draethau Cymru ac mae'r prosiect yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, Croeso Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru.

Dywedodd y gweinidog John Griffiths: "Bydd gwefan ac ap Cadwch Gymru'n Daclus yn hwb sylweddol i'r defnydd o'r arfordir ar gyfer hamdden.

"Dyma un o brif drysorau Cymru ac yn sicr daw â lles mawr i'r economi ac i'r diwydiant twristiaeth.

"Mae'n enghraifft dda o nerth partneriaeth ac rwy'n siŵr y bydd hyn yn sail i ddod â mwy fyth o wybodaeth ynghyd er mwyn dangos i bobl leol ac i ymwelwyr mor anhygoel yw ein harfordir."

Dywedodd Dan Clayton Jones Cadeirydd Bwrdd Ymgynghorol Twristiaeth Cymru fod yr adnodd fel hyn yn ffordd o ddenu mwy o bobl i ymweld â Chymru.

'£572m'

"Mae ystadegau arolwg Twristiaeth Prydain Fawr 2012 yn dangos bod y twristiaid arhosodd dros nos i ymweld ag arfordir a thraethau Cymru wedi gwario £572 miliwn.

"Mae manylion o safon ar gael cyn ac wedi i dwristiaid gyrraedd, a hynny mewn fformat sydd yn ddefnyddiol i'r ymwelydd, yn gwbl allweddol.

"Mae cyfleusterau digidol fel y rhain yn medru ychwanegu gwerth gwirioneddol at brofiad ymwelwyr."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol