Cyhoeddi cynigion ad-drefnu addysg

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun, Bydd penderfyniad terfynol yn Nhachwedd neu Ragfyr.

Mae argymhellion ad-drefnu ar gyfer rhai o ysgolion cynradd Rhuthun a'r Cylch wedi eu cyhoeddi.

Mae'r cynigion yn cynnwys cau Ysgolion Clocaenog a Chyffylliog ar Awst 31 2014 a sefydlu ysgol ardal newydd ar Fedi 1 2014, cau Ysgol Llanbedr ar Awst 31 2014 a ffederaleiddio Ysgolion Pentrecelyn a Llanfair Dyffryn Clwyd erbyn Medi 1 2014.

Argymhelliad arall yw edrych ymhellach ar bedair ysgol arall, Stryd Rhos, Borthyn, Penbarras a Rhewl.

Dywedod Eryl Williams, Aelod Arweiniol ar Addysg Cyngor Sir Ddinbych: "Mae 'na ddiffyg gwariant wedi bod ar adeiladau ers y nawdegau cynnar.

'Llefydd gwag'

"Ardal eang yw hon ac mae 'na broblem wedi bod o ran llefydd gwag.

"Does neb isio gweld ysgol yn cau ... ond mi ydan ni'n buddsoddi yng nghefn gwlad er mwyn cael ysgolion cryfach ..."

Ar Fehefin 25 bydd Cabinet Sir Ddinbych yn penderfynu p'un ai i gynnal ymgynghoriad ffurfiol ar y cynigion ai peidio.

Os ydyn nhw o blaid, bydd yr ymgynghoriad yn dechrau ym Medi.

Dywedodd Mr Williams y byddai penderfyniad terfynol yn Nhachwedd neu Ragfyr.

Straeon perthnasol