Cymeradwyo mesur fydd yn rheoli tâl

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y gwelliant ei gymeradwyo'n unfrydol

Mae'r Cynulliad wedi dod i gytundeb ynglŷn â chyflogau swyddogion cynghorau.

Roedd y gwrthbleidiau wedi bygwth gwrthod cefnogi'r Mesur Llywodraeth Leol os nad oedd y llywodraeth yn cytuno i welliant.

Amcan y y Mesur Democratiaeth Leol, yw gwneud cynghorau'n fwy effeithlon.

Cafodd y mesur ei basio yn y siambr brynhawn Mawrth.

Bydd panel annibynnol nawr yn gwneud argymhellion ar faint ddylai prif weithredwyr awdurdodau lleol gael eu talu.

Mae'r gwrthbleidiau wedi croesawu'r hyn maen nhw'n ei alw'n "dro pedol" gan y llywodraeth.

Gan mai dim ond hanner y seddi yn y siambr sydd gan Lafur roedden nhw angen cefnogaeth o leiaf un plaid arall er mwyn medru pasio'r ddeddf.

Fe wnaeth Lindsay Whittle siarad ar ran Plaid Cymru gan honni bod ei blaid wedi sicrhau "buddugoliaeth wych" a'i fod yn "dyst i'r ffaith bod ein gwleidyddion ar bob lefel wedi gwrthwynebu codiadau cyflog anghyfiawn mewn llywodraeth leol".

Dywedodd Peter Black ar ran y Democratiaid Rhyddfrydol: "Rwy'n falch ein bod ni, yn gweithio law yn llaw a phleidiau eraill, wedi gorfodi'r llywodraeth Lafur i weithredu."

Er ei bod hi'n cefnogi'r gwelliant, dywedodd Janet Finch-Saunders ar ran y Ceidwadwyr ei bod "dal yn bosib i awdurdodau lleol anwybyddu'r argymhellion a rhoi codiadau cyflog anferth i brif weithredwyr mewn cyfnod lle mae gweithwyr cyngor eraill yn wynebu gweld eu cyflogau'n cael eu rhewi".

Mae'r Ceidwadwyr eisiau cryfhau'r ddeddf ymhellach.

Wrth gyflwyno'r mesur, dywedodd y Gweinidog Llywodraeth Leol Lesley Griffiths: "Mae'r mesur bellach yn darparu llwyfan... i gyflawni ei waith pwysig o ran sicrhau cydbwysedd democrataidd mewn llywodraeth leol ac yn cyflwyno diwygiadau fydd yn fy marn i yn cynorthwyo a chryfhau prosesau democrataidd mewn perthynas â llywodraeth leol. "

Straeon perthnasol