Heddlu Gwent: tri mis cyn penodi prif gwnstabl newydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Ian Johnston
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ian Johnston yn dweud ei fod yn bryderus am hyder y cyhoedd yn Heddlu Gwent

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gwent, Ian Johnston, wedi dweud y bydd yn dri mis cyn iddo benodi prif gwnstabl newydd.

Roedd wedi cyfaddef ei fod wedi gorfodi'r cyn brif gwnstabl Carmel Napier i adael ei swydd.

Mewn sesiwn holi ac ateb yn agored i'r cyhoedd dywedodd Mr Johnston ei fod am gael "cyfnod o sefydlogrwydd" yn y llu.

Dim ond tri aelod o'r cyhoedd aeth i'r cyfarfod cyhoeddus yng Nghyngor Caerffili a dywedodd Mr Johnston hefyd ei fod yn pryderu am hyder y cyhoedd yn Heddlu Gwent.

Roedd hynny'n un o'r rhesymau, meddai, am ofyn i Mrs Napier ymddeol.

'Ysbryd newydd'

Dywedod fod "ysbryd newydd o gydweithredu" yn y llu ers ymadawiad Mrs Napier.

Mewn datganiad wrth adael ei swydd awgrymodd Mrs Napier fod Mr Johnston wedi ymyrryd mewn materion gweithredol yr heddlu, gan beryglu ei hannibyniaeth fel y prif swyddog.

Anogodd Llywodraeth y DU i ail-ystyried grymoedd y comisiynwyr.

Dywedodd Llywydd Cymdeithas y Prif Gwnstabliaid, Sir Hugh Orde, ei fod yn cytuno a dywedodd ei fod am geisio cynnal cyfarfod gyda'r Ysgrifennydd Cartref Theresa May.

Straeon perthnasol