Prisiau tai wedi codi'n gyflymach yng Nghymru

  • Cyhoeddwyd
TaiFfynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Roedd pris tŷ ar gyfartaledd yng Nghymru ym mis Ebrill 2013 yn £162,000, yn ôl ffigurau.

Mae prisiau tai yng Nghymru wedi cynyddu'n gyflymach nag yn unrhyw fan arall yn y DU, yn ôl ffigurau diweddara'r Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Yn ystod y flwyddyn hyd at Ebrill 2013, roedd pris tŷ ar gyfartaledd yng Nghymru wedi codi 6.2%.

Mae hyn i'w gymharu â chynnydd o 2.8% yn Lloegr, a gostyngiad o 1.2% yn Yr Alban a 0.8% yng Ngogledd Iwerddon.

Roedd y ffigwr i Gymru hyd yn oed yn uwch na'r cynnydd yn Llundain, oedd yn 6%.

Yn ôl y ffigurau, roedd pris tŷ ar gyfartaledd yng Nghymru ym mis Ebrill eleni yn £162,000.

Yn y 12 mis hyd at Ebrill 2013, roedd cyfartaledd pris tai wedi cynyddu 2.6% ar draws y DU - i lawr o 2.7% yn ystod yr un cyfnod y flwyddyn flaenorol.

'Hyder yn dychwelyd'

Yn y cyfamser, am y tro cynta' mewn tair blynedd mae Mudiad y Cymdeithasau Adeiladu (BSA) yn dweud bod y rhan fwya' o berchnogion tai yn ffyddiog y bydd y farchnad yn parhau i godi.

Mae'r mudiad yn cynnal arolwg bedair gwaith y flwyddyn.

Dywedodd Adrian Coles, cyfarwyddwr cyffredinol y BSA: "Mae hyder yn dychwelyd i'r farchnad.

"Mae 'na fwy o siawns fod tai'n cael eu gwerthu a thai newydd yn cael eu codi, ac yn gyffredinol rwy'n credu y gallwn ddweud fod y gwaetha' drosodd i'r farchnad dai ac fe ddylai pethau wella'n raddol dros y flwyddyn neu ddwy nesa'."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol