Dirwyon i ddau gwmni galwadau

  • Cyhoeddwyd
The Call Centre
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r ddau gwmni yn rhan o gyfres 'The Call Centre' ar BBC THREE

Mae dau gwmni sy'n ymddangos fel rhan o gyfres The Call Centre ar BBC 3 wedi cael ei dirwyo am wneud galwadau niwsans.

Cafodd y gosb ei osod gan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (SCG) i Nationwide Energy Services (£125,000) a We Claim YouGain (£100,000).

Dywedodd y ddau gwmni eu bod yn bwriadu apelio gan ddweud nad oedd y dirwyon yn "ddull priodol o weithredu".

Mae'r ddau gwmni yn rhan o Save Britain Money Cyf. yn Abertawe.

Cafodd y dirwyon eu cyflwyno fel ymateb i 2,700 o gwynion i'r Gwasanaeth Dewis Galwadau Ffôn neu adroddiadau i wefan y Swyddfa rhwng Mai 2011 a diwedd Rhagfyr 2012.

Dywedodd y SCG nad oedd y ddau gwmni wedi gwneud digon i wirio os oedd y bobl yr oedden nhw'n cysylltu â nhw wëid cofrestru gyda'r Gwasanaeth Dewis Galwadau Ffôn.

O dan reolau marchnata, mae'n rhaid i ganolfannau galw wirio os yw pobl wedi cofrestru gyda'r gwasanaeth, a dywedodd cyfarwyddwr y SCG Simon Entwisle bod yr ymchwiliad i'r canolfannau galw wedi bod yn mynd rhagddo am dros flwyddyn.

Mae'r ddwy ganolfan dan sylw wedi bod yn destun cyfres deledu The Call Centre a ddechreuodd ar Fehefin 4. Nid yw'r BBC wedi gwneud sylw ar y mater hyd yma.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol