Ffordd ynghau wedi damwain ddifrifol yn Sir y Fflint

Cyhoeddwyd

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw wedi gwrthdrawiad difrifol ar ffordd yr A541 ym Mhontblyddyn, Sir y Fflint, nos Lun.

Bu'n rhaid cau'r ffordd ac roedd disgwyl iddi barhau ynghau am rai oriau.

Fe ddigwyddodd y ddamwain ychydig wedi 5:00pm.

Roedd dyn yn gaeth yn un o'r cerbydau a bu'r gwasanaethau brys yn ceisio ei ryddhau am gryn amser.

Cafodd Heddlu Gogledd Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru eu galw i'r safle wedi i ddau gerbyd daro yn erbyn ei gilydd.

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un a welodd y ddamwain i gysylltu â nhw ar 101, gan ddefnyddio'r rhif cyfeirnod P095250.