Agor cwest wedi i ddau ddringwr farw ar Ynys Môn

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llun, Mae creigiau Ynys Lawd yn lle poblogaidd gan ddringwyr

Mae cwest wedi cael ei agor a'i ohirio i farwolaeth dau fyfyriwr fu'n dringo ger Ynys Môn.

Cafodd cyrff Jack Hutton-Potts, 23 oed o Petersfield, Hampshire, a Vaughan Richard Holme, 48 oed o Horsham yng ngorllewin Sussex, eu darganfod yn y môr ger Caergybi fore Sul.

Roedd y pâr wedi eu clymu i'r un rhaff ger clogwyni Gogarth, hyd at 400 troedfedd o uchder ger Ynys Lawd.

Tri bad achub

Dechreuodd y chwilio nos Sadwrn ar ôl i ddau o ddringwyr eraill roi gwybod i'r gwasanaethau brys nad oedden nhw wedi dod i'w cyfarfod fel yr oedden nhw wedi trefnu.

Roedd tri bad achub a hofrennydd Awyrlu'r Fali yn rhan o'r ymdrech chwilio.

Cafodd archwiliad post mortem ei gynnal ar y cyrff ac fe ohiriodd y crwner Dewi Pritchard-Jones y cwest yng Nghaernarfon.

Does dim dyddiad wedi'i bennu ar gyfer y cwest eto.

Straeon perthnasol