Ailystyried cynllun cludiant i ysgolion ffydd Sir y Fflint

  • Cyhoeddwyd
Arhosfan bws
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cynlluniau yn rhan o ymdrech y cyngor i arbed arian

Mae disgwyl i gabinet Cyngor Sir y Fflint ailystyried cynlluniau i gael gwared ar gludiant am ddim i rai disgyblion ysgolion ffydd.

Ym mis Ionawr, penderfynodd y cyngor na fyddai cludiant yn cael ei ddarparu ar gyfer disgyblion nad oeddynt yn arddel ffydd eu hysgol, ac y byddai'n rhaid dangos tystiolaeth o'u cred fel tystysgrif bedydd er mwyn medru teithio am ddim.

Ond maent wedi cael gorchymyn i ailedrych ar y cynlluniau wedi i bwyllgor craffu drafod y mater yn gynharach y mis yma.

Mae'r cyngor yn dweud y gallai diddymu'r cyllid dewisol arbed hyd at £100,000 y flwyddyn.

Ond yn ôl yr Eglwys yng Nghymru, byddai nifer o deuluoedd dan anfantais petai'r polisi'n newid yn y sir.

Medi 2014

Does gan y pwyllgor craffu ar addysg gydol oes ddim grym i wyrdroi'r penderfyniad ond roeddynt yn gallu galw ar y cabinet i ailystyried eu penderfyniad.

Mae'r drefn newydd o godi tâl ar rai disgyblion i fod i ddechrau ym mis Medi 2014.

Mae'r Eglwys yng Nghymru wedi beirniadu'r cynlluniau, gan ddweud y byddai newid polisi'r sir yn anfanteisiol i rai teuluoedd.

Mae newidiadau eraill i drafnidaeth ysgol yn cynnwys codi ffioedd newydd i deithwyr sydd dros 16 oed.

Maen nhw hefyd yn ystyried rhoi'r gorau i ddarparu cludiant i fyfyrwyr sy'n teithio i Sir Caer neu Sir Gaerhirfryn i astudio, gan nodi mai ond safleoedd lleol fydd yn gymwys ar gyfer cyllid trafnidiaeth.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol