AS: Dylid gwahardd robotiaid marwol

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae'r X-47B yn enghraifft o awyren allai weithredu heb oruchwyliaeth ddynol

Mae Aelod Seneddol o Gymru yn galw ar Lywodraeth Prydain i atal y datblygiad a'r defnydd o robotiaid sydd wedi cael eu dylunio er mwyn lladd.

Yn ôl AS Llanelli Nia Griffith, mae angen rhoi'r gorau i ddefnyddio'r "dechnoleg frawychus".

"Mae hwn gam ymhellach na'r 'drones,' o leiaf mae rhyw fath o reolaeth ddynol dros y rheini," meddai.

Dadl y rhai sy'n cefnogi'r dechnoleg yw bod ganddi'r potensial i achub bywydau milwyr.

Mae Ms Griffith wedi sicrhau dadl yn Nhŷ'r Cyffredin er mwyn trafod y mater brynhawn Llun.

Cwestiynau moesol

"Robotiaid annibynnol marwol" yw'r dechnoleg dan sylw, technoleg sy'n cael ei rhaglennu o flaen llaw er mwyn dinistrio pobl neu dargedau, ac yn wahanol i'r "drones" maen nhw'n gweithredu'n awtomatig.

Mae'r dechnoleg yn cael ei datblygu yn yr Unol Daleithiau, Israel a Phrydain ond nid yw wedi cael ei defnyddio hyd yma.

Pryder Ms Griffith, sy'n cadeirio Grŵp Trawsbleidiol Seneddol ar Arfau ac Amddiffyn Sifiliaid, yw bod technoleg o'r fath yn codi cwestiynau moesol difrifol ynglŷn â sut rydym yn rhyfela.

Ar raglen Sunday Politics Wales y BBC fe ddywedodd hi ei bod hi'n siomedig nad yw Llywodraeth Prydain wedi arwyddo adroddiad diweddar y Cenhedloedd Unedig oedd yn galw am foratoriwm.

'Cyfrinachedd'

Dywedodd: "Mae hon yn dechnoleg hynod o frawychus ac rydym yn gwybod pa mor gyflym mae'n cael ei datblygu.

"Mae llawer o gyfrinachedd yn ei chylch ac mae angen cytundeb Prydeinig.

"Er enghraifft, cafodd laserau sy'n dallu eu gwahardd cyn iddyn nhw gael eu defnyddio a dyna'r math o beth rydym angen ei ystyried.

"Mae'r Unol Daleithiau eisoes wedi cyflwyno moratoriwm ac, yn amlwg, rhaid gweithio ar lefel Brydeinig ar hyn ac mae angen i'r DU weithio gyda gwledydd eraill er mwyn sicrhau gwaharddiad byd-eang."

Ar y rhaglen dywedodd yr Aelod Cynulliad Peter Black fod angen rheoli'r dechnoleg.

"Mae'n eithaf brawychus," meddai.

"Mae'n gwneud i chi feddwl am y ffilmiau Terminator gyda Arnold Schwarzenegger a dydw i ddim eisiau'r math yna o fyd."

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC