Cyrff dau wedi eu darganfod yn ystod y chwilio am ddringwyr

  • Cyhoeddwyd
South Stack
Disgrifiad o’r llun,
Mae creigiau Ynys Lawd yn lle poblogaidd gan ddringwyr

Mae cyrff dau ddyn wedi eu darganfod gan dimau achub yn ystod y chwilio am ddringwyr ger arfordir Caergybi.

Roedd y ddau ddyn o Loegr wedi bod yn dringo wrth ymyl Ynys Lawd ger Caergybi ddydd Sadwrn.

Cafodd y cyrff eu canfod yn y dŵr ger yr ynys, ac roedd y ddau wedi'u cysylltu at ei gilydd gyda rhaff.

Dechreuodd y chwilio amdanynt nos Sadwrn ar ôl i ddau o ddringwyr eraill rhoi gwybod i'r gwasanaethau brys nad oedden nhw wedi dod i'w cyfarfod fel yr oedden nhw wedi trefnu.

Mae un o'r ddau aeth ar goll yn 48 oed o sir Sussex tra bod y dyn arall yn 21 o sir Hampshire.

Rhaff

Bu hofrennydd yr awyrlu o'r Fali a badau achub o Gaergybi a Threarddur yn cynorthwyo gyda'r chwilio, ynghyd â gwylwyr y glannau o Gaergybi a Chemaes.

Fe fuon nhw'n chwilio mewn ardal sy'n boblogaidd gyda dringwyr ym mae Gogarth ger Mynydd Caergybi.

Cafwyd hyd i'r ddau gorff ar waelod clogwyn lle'r oedden nhw wedi bod yn dringo, ac roedd rhaff yn cysylltu'r ddau.

Fe gafodd y ddau gorff ei gweld gan griw hofrennydd, ac fe aeth bâd achub Trearddur i'w cludo o'r dŵr.

Dywed yr heddlu nad ydynt eto wedi adnabod y cyrff yn ffurfiol ond eu bod yn cysylltu gyda swyddogion eraill er mwyn cysylltu gyda'r teuluoedd.