Gŵyl feicio yn cychwyn i annog mwy i ddechrau'r gamp

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun, Bwriad Gŵyl Seiclo Caerdydd yw annog mwy o bobl i fynd ar eu beic

Mae gŵyl feicio wedi dechrau yng Nghaerdydd sydd yn dathlu'r gamp ac yn annog mwy o bobl i fynd ar ei beic.

Dyma'r drydedd waith i'r ŵyl sydd yn para tan ddiwedd mis Mehefin gael ei chynnal ac mae'r trefnwyr yn dweud bod llu o weithgareddau yn digwydd yn ystod yr wythnosau nesaf.

Ar ddydd Sadwrn mae Gŵyl Seiclo Caerdydd a Gŵyl Caerdydd Un Blaned yn cydweithio gyda'i gilydd er mwyn annog cymunedau i fyw yn fwy gwyrdd. Bydd stondinau gwybodaeth, crefftau a gweithdai beicio ym mae Caerdydd gan gynnwys y cyfle i bobl ddysgu sgiliau beicio mynydd.

Digwyddiadau eraill fydd teithiau beic o gwmpas y brifddinas gan gynnwys rhai penodol i deuluoedd, siopau beic yn cystadlu yn erbyn ei gilydd i adeiladu beic o'r newydd a hynny yn erbyn y cloc a chwis er mwyn profi gwybodaeth pobl am feicio ar ddiwrnod olaf yr ŵyl.

Gŵyl i bawb

Am y tro cyntaf eleni bydd pencadlys i'r ŵyl ynghanol Caerdydd gyda gweithwyr yn cynnig gwybodaeth a chyngor am feicio. Yn ôl y trefnwyr does dim rhaid i chi fod yn ffanatig chwaith.

Dywedodd y Cynghorydd Ralph Cook sydd yn Aelod Cabinet ar gyfer trafnidiaeth: "Mae croeso i bawb yn yr ŵyl p'un ai'ch bod yn beicio'n rheolaidd, yn beicio'n achlysurol er mwynhad neu heb fod ar gefn beic ers blynyddoedd. Bydd rhywbeth at ddant pawb yn yr ŵyl wrth iddi geisio helpu pobl i ddarganfod faint o hwyl yw beicio."

Profiad beicio

Un wnaeth werthu ei gar a phrynu beic yw Barry Sullivan sydd yn hanu o Efrog Newydd. Mae wedi byw yng Nghaerdydd ers wyth mlynedd. Fe benderfynodd ddewis ffordd wahanol o deithio ar ôl gweld prisiau tanwydd yn cynyddu: "Rwyf wedi ymweld ag Amsterdam a chefais fy ysbrydoli gan y nifer fawr o bobl yno sy'n defnyddio beiciau i deithio o amgylch o ddydd i ddydd.

"Gan fy mod yn feiciwr antur brwd, roedd yn benderfyniad hawdd i ddechrau beicio bob dydd. Rhaid i mi gyfaddef, cymerodd hi gryn dipyn o amser i mi ddarbwyllo fy ngwraig, ond ers gwneud y penderfyniad, nid ydym yn edifar dim."

Erbyn hyn mae o wedi prynu Workcycle sef math o feic sydd yn boblogaidd yn Amsterdam ac mae yn ei ddefnyddio i fynd a'i blant i bob man: "Rwy'n defnyddio'r beic i fynd â'm plentyn pump oed i'r ysgol a'm plentyn un oed i'r feithrinfa bob dydd, ac mae'r ddau ohonynt wrth eu bodd yn teithio ar gefn beic.

"Mae fy ngwraig wedi troi i mewn i ychydig o genhadwr dros feicio yn ddiweddar, gan annog ei theulu a'i ffrindiau i roi'r gorau i ddefnyddio'u ceir a defnyddio dull o gymudo sy'n llawer mwy cyfleus yn ein barn ni."

"Rwy'n gobeithio bydd llawer o bobl yn cael ysbrydoliaeth o weld pa mor gyfleus a hwylus yw beicio i'm teulu."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol