Rygbi: Chwalfa yn Japan

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Japan yn gryfach na 15 Cymru yn Tokyo

Mae tim rygbi Cymru wedi colli'r ail brawf yn Japan o 23-8 yn Tokyo.

Hwn ydi'r tro cyntaf i'r tim cenedlaethol golli gêm yn erbyn Japan.

Mewn gwres llethol fe lwyddodd asgellwr y Dreigiau Tom Prydie i sgorio cais ar ôl bod allan o'r tim am dair blynedd.

Ond am yr ail wythnos yn olynnol fe lwyddodd y tim cartref i sgorio dau gais. Un gan Craig Wing a'r llall gan Michael Broadhurst.

Ciciodd y cefnwr Ayumu Goromaru 13 o bwyntiau. Dim ond un gic gosb sgoriodd maswr Cymru Dan Biggar.

Roedd hi'n fuddugoliaeth hanesyddol i Japan a'i hyfforddwr Eddie Jones wrth iddyn nhw baratoi at Gwpan y Byd 2015. Japan fydd yn cynnal y gystadleuaeth yn 2019.

Yn y deg munud agoriadol Cymru oedd yn rheoli'r gêm ond fe fethon nhw a manteisio ar ei meddiant a thiriogaeth.

Fe fethodd Biggar gyda chic am y pyst ac fe gollodd Liam Williams y bêl wrth i'r ymelwyr agosau at y llinell.

Japan aeth ar y blaen ar ôl chwarter awr pan giciodd Goromaru gic gosb oherwydd trosedd gan Rhys Gill o flaen y pyst.

Saith munud yn ddiweddarach daeth Cymru'n gyfartal gyda chic gosb lwyddiannus Biggar.

Gwres llethol

Ar ôl egwyl ddŵr yn y gwres llethol, cafodd Cymru gyfleoedd pellach i sgorio. Ond fe lwyddodd amddiffyn y tim cartref i rwystro Lloyd Williams a Rhys Patchell rhag croesi am geisiau.

Fodd bynnag, Japan orfennodd yr hanner cyntaf gryfaf gyda Toshiaki Hirose a'r clo Hitoshi Ono cyn i Goromaru gicio ei ail gic gosb.

Ar ddechrau'r ail hanner roedd Cymru yn ymddangos yn fwy penderfynol ac fe gawson nhw eu gwobrwyo gyda chais. Roedd yna gyd-chwarae treiddgar rhwng Biggar a Patchell ynghanol cae cyn i'r maswr basio'r bêl i Prydie ar yr asgell i groesi am ei ail gais rhyngwladol.

Ond fe fethodd Biggar gyda'r trosiad.

Ar chwâl

Daeth Japan yn ôl yn gryf pan redodd Wing heibio i Gill a thros y llinell. Cafodd y cais ei drosi gan Goromaru i'w gwneud hi'n 13-8 i'r tim cartref.

Erbyn hynny roedd y Cymry ar chwâl ac fe gymrodd y tim cartref fantais o hynny gyda Michael Broadhurst yn sgorio cais. Cafodd hwnnw hefyd ei drosi gan Goromaru.

Ofer fu ymdrechion Cymru i daro nôl yn hwyr yn y gêm. Roedd Patchell yn credu ei fod e wedi sgorio cais pan neidiodd e ar gic gan Biggar. Ond yn ôl y dyfarnwr Greg Garner, doedd e ddim wedi rhoi digon o bwysau ar y bêl cyn iddi hi lithro dros y ffîn gwsg.

Ychwanegodd Japan bumed gic gosb cyn diwedd y gêm gan sicrhau buddugoliaeth haeddiannol i Japan. Mae'n ymddangos bod gan dîm hyfforddi Cymru cryn waith i'w wneud cyn gemau prawf yr hydref.

Cymru: Liam Williams; H Robinson, O Williams, J Spratt, T Prydie; D Biggar, Lloyd Williams; R Gill, E Phillips, S Andrews, B Davies (capten, L Reed, J King, A Pretorius, J Navidi.

Eilyddion: S Baldwin, C Mitchell, R Jones, A Coombs, D Baker, T Knoyle, R Patchell, D Howells.

Japan: A Goromaru; T Hirose (capten), M Sau, C Wing, K Fukuoka; H Tatekawa, F Tanaka; M Mikami, S Horie, H Yamashita, H Ono, S Ito, H Tui, M Broadhurst, T Kikutani.

Eilyddion: T Kizu, Y Nagae, K Hatakeyama, S Makabe, J Ives, A

Hiwasa, Y Tamura, Y Fujita.

Dyfarnwr: Greg Garner (England).