Cynnal gwylnos ar gyfer y dyn ceffylau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Dyw Clwyd Davies heb gael ei weld ers 8 Ebrill

Bydd gwylnos yn cael ei chynnal nos Sadwrn ar gyfer dyn sydd wedi bod ar goll am dros ddeufis.

Dyw Clwyd Davies, 69 o Wrecsam, ddim wedi cael ei weld ers Ebrill 8fed.

Roedd Mr Davies wedi cael ei wahardd rhag cadw ceffylau yn fuan cyn iddo fynd ar goll, wedi iddo gyfaddef esgeuluso chwe cheffyl ar ei dir ym Mharc Trefynant, Acrefair.

Bydd ei ffrindiau a phobl sy'n poeni amdano yn cynnal yr wylnos olau canwyll ar draeth Talacre yn Sir y Fflint.

Michelle Crowther, ffrind agos i Mr Davies, sydd wedi trefnu'r wylnos.

"Bydd gweddïau, cerddi a chaneuon a chyfle i bobl gyfarfod a siarad am fywyd Clwyd - mae croeso i bawb," meddai Ms Crowther.

"Mae'n anodd gan nad yw wedi ei ddarganfod am gyfnod mor hir ac mae'n anodd gwybod beth i'w feddwl.

"Rydym yn teimlo ein bod yn awyddus i wneud rhywbeth ar efo'n gilydd i ddangos ein bod yn meddwl amdano.

"Efallai y gwneith o glywed ac fe fydd o'n gwybod wedyn ein bod yn meddwl amdano ac yn gwybod ein bod yn poeni."

Dywedodd Ms Crowther y byddai plismyn o Heddlu Gogledd Cymru yn bresennol er mwyn sicrhau bod yr wylnos yn un heddychlon.

Fe wnaeth hi hefyd annog pobl i ddod a chanhwyllau gyda nhw mewn jariau neu lusernau.

Bydd yr wylnos yn cael ei chynnal am 9.30pm nos Sadwrn Mehefin 15.

Barf trwchus

Fe wnaeth Mr Davies ymddangos mewn rhaglen ddogfen 'The Horse Hoarder' ar Channel 4 ym mis Ionawr.

Roedd rhaglen arbennig amdano ar S4C yr wythnos ddiwethaf hefyd o'r enw Dyn y Ceffylau.

Mae llawer o bobl yn honni eu bod wedi gweld Mr Davies yng ngogledd orllewin Lloegr ond nid yw'r rhain wedi cael eu cadarnhau.

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Arwyn Jones o Heddlu Gogledd Cymru sy'n arwain yr ymchwiliad: "Rydym unwaith eto yn gofyn i aelodau o'r cyhoedd a allai fod yn dal unrhyw wybodaeth a allai fod o gymorth i'r ymchwiliad ddod ymlaen, yn enwedig unrhyw un sy'n adnabod Clwyd, ac efallai sydd ag unrhyw wybodaeth am ei fywyd neu ei symudiadau, yn y gorffennol neu'r presennol."

Mae Mr Davies yn 5 troedfedd 11 modfedd (1.8m) o uchder, yn cael ei ddisgrifio fel dyn trwm gyda barf drwchus.

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu â Heddlu Gogledd Cymru ar 101, neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800555111.

Straeon perthnasol