Lansio Pobl Caerdydd

  • Cyhoeddwyd
Y Dinesydd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Dinesydd yn awyddus i ehangu ei apêl

Mae Pobl Caerdydd, gwasanaeth digidol ar gyfer dinasyddion y brifddinas, yn cael ei lansio yng Ngŵyl Tafwyl ar ddydd Sadwrn.

Pwrpas y gwasanaeth fydd darparu gwybodaeth a straeon lleol mewn fformat modern ac mae wedi ei anelu'n bennaf at bobl ifanc Caerdydd.

Menter ar y cyd yw hwn rhwng Prifysgol Caerdydd, Y Dinesydd a Menter Caerdydd.

Bydd y gwasanaeth yn cael ei redeg gan wirfoddolwyr, ac mae'r bobl sydd tu ôl i'r syniad yn gobeithio y bydd yn apelio at gynulleidfa eang ledled y ddinas.

Yn ystod Tafwyl gall bobl fynd ar wefan newydd Pobl Caerdydd a chymryd rhan mewn trafodaethau trwy gyfrwng Twitter.

Y Dinesydd Arlein oedd enw gwreiddiol y wefan, ond mae'n debyg bod y perchnogion wedi penderfynu ar enw newydd er mwyn adlewyrchu natur arloesol y prosiect.

'Asgwrn cefn'

Sara Moseley, sy'n gymrawd yn Ysgol Newyddiaduraeth Brifysgol Caerdydd, yw un o sefydlwyr y fenter newydd.

Dywedodd ei bod hi'n gobeithio y bydd dinasyddion yn defnyddio Pobl Caerdydd er mwyn creu a thrafod newyddion, chwaraeon a phynciau sydd o bwys yn lleol.

"Mae'r Brifysgol wedi cyfrannu arbenigedd i gychwyn y fenter hon fel rhan o'i hymroddiad i'w chynefin ac fe fyddwn yn parhau yn asgwrn cefn o ran hyfforddiant a chefnogaeth," meddai Ms Moseley.

"Ond i fi, y peth gorau oll am Pobl Caerdydd yw ei fod yn ffordd i bawb gyfrannu at eu cymuned ac i ddod at ein gilydd wyneb yn wyneb ac ar-lein i gyfoethogi bywyd Cymraeg y brif ddinas.

"Trwy ein hymchwil, rydym ni wedi creu erfyn sydd yn galluogi unrhyw un i anfon lluniau, straeon, sylwadau a newyddion am ddigwyddiadau at dîm comisiynu Pobl Caerdydd yn hawdd a chyflym ac mewn amryw ffordd, gan gynnwys o ffonau symudol."

Bydd gwirfoddolwyr ar ran Pobl Caerdydd yn bresennol yn ystod Tafwyl ac mae croeso i unrhywun ddod i gyfrannu syniadau tuag at y fenter.

Y Dinesydd

Mae hyn yn cael ei weld fel cam naturiol yn natblygiad Y Dinesydd, papur bro gyntaf Cymru.

Meddai Brian James sydd wedi bod yn gwirfoddoli gyda'r papur am beth amser: "Mae hwn yn gyfle gwych i roi gwedd newydd i'r Dinesydd sy'n dathlu ei ben-blwydd yn 40 eleni.

"Mae angen apelio at gynulleidfa newydd o bobl ifanc y ddinas sydd bellach yn byw eu bywydau trwy ddulliau digidol yn ogystal â defnyddio peth o'r cynnwys newydd yma i gyfoethogi'r Dinesydd print.

"Dwi wedi mwynhau yn fawr iawn gweld twr o bobl ifancach yn fwrlwm o syniadau a brwdfrydedd, ac rwy'n mawr obeithio y bydd hyn yn gafael yn nychymyg pobl Caerdydd."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol