Anrhydeddau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Aled Jones ei fagu ar Ynys Môn

Mae'r canwr a darlledwr Aled Jones, y digrifwr Rob Brydon a'r dyn busnes Michael Moritz ymhlith y Cymry sydd wedi eu cydnabod yn rhestr Anrhydeddau Penblwydd y Frenhines eleni.

Bydd Mr Moritz, y Cymro cyfoethocaf, yn cael ei urddo yn farchog am hyrwyddo economi Prydain ac am ei waith elusennol. Fe wnaeth e ei ffortiwn trwy weld potensial cynnar mentrau fel Google a You Tube.

Daeth Aled Jones, yn adnabyddus fel canwr pan yn ifanc. Aeth ei fersiwn ef o'r gân "Walking In the Air" o'r ffilm The Snowman i rif 5 yn y siartiau. Yn ddiweddarach daeth yn gyflwynydd teledu poblogaidd. Bu'n cyflwyno nifer o gyfresi ar S4C yn ogystâl â bod yn un o gyflwynwyr rheolaidd Songs of Praise. Bydd yn cael MBE am ei wasanaeth i gerddoriaeth a darlledu.

'Braint enfawr'

Mae Aled Jones wedi siarad am ei falchder wrth dderbyn yr anrhydedd.

"Rwyf wrth fy modd - mae hi'n fraint enfawr derbyn cydnabyddiaeth," meddai.

"Rwyf wedi bod yn yn lwcus iawn i fod wedi gweithio gyda phobl anhygoel yn ystod fy amser yn y diwydiant cerddoriaeth a theledu"

Ar hyn o bryd mae Aled Jones yn cyflwyno rhaglen frecwast Daybreak ar ITV.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Rob Brydon yn derbyn ei anrhydedd "ar ran Cymry byr ym mhobman"

Yncl Bryn

Dywedodd Rob Brydon, sy'n enwog am ei ran fel Yncl Bryn yn y rhaglen boblogaidd Gavin and Stacey, ei fod yn derbyn yr anrhydedd, "nid yn unig ar fy rhan i, ond ar ran Cymry byr ym mhobman".

Mae'r digrifwr o Abertawe wedi bod yn actio yn y West End yn ddiweddar a fe oedd cyflwynydd Cyngerdd Jiwbilî Ddiemwnt y Frenhines yn Llundain.

Cyn dod yn enwog ar draws y wlad roedd Mr Brydon yn gyflwynydd gyda Radio Wales.

'Syndod'

Mae 'na anrhydedd hefyd i Kirsty Williams, Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru.

Mae Ms Williams yn arwain ei phlaid yn y Cynulliad ers 2008.

Hi oedd y ddynes gyntaf i arwain un o bleidiau Cymru ac mae hi wedi ei chanmol gan sylwebwyr gwleidyddol am ei pherfformiadau cryf yn y siambr.

Disgrifiodd Ms Williams y newyddion y bydd hi'n derbyn CBE fel "syndod".

Disgrifiad o’r llun,
Kirsty Williams sy'n arwain ei phlaid yn y Cynulliad

"Hoffaf ddiolch i bawb sydd wedi fy annog i dros y blynyddoedd, yn enwedig fy nheulu sydd wedi bod yn gymaint o gefn i mi.

"Yr unig beth sy'n fy ngwneud yn drist yw nad yw fy nhad yma i ngweld i'n derbyn hwn".

Mae yr Athro Dylan Jones-Evans yn cael ei gydnabod gyda OBE am ei gyfraniad gwleidyddol ac fel economegydd blaenllaw.

Ar hyn o bryd mae'n arwain adolygiad o gyllid busnes ar gyfer Llywodraeth Cymru. Mae'n gyfarwyddwr mentergarwch Prifysgol Cymru. Mae e hefyd wedi bod yn gadeirydd Comisiwn Economaidd Ceidwadwyr Cymru

Comedi

Mae yna OBE hefyd i Gareth Gwenlan, cyn bennaeth comedi BBC Cymru.

Fe fuodd y cynhyrchydd 76 oed o Aberhonddu yn gweithio ar rai o gyfresi comedi mwyaf poblogaidd y BBC gan gynnwys Only Fools and Horses a The Rise and Fall of Reginald Perrin.

Dywedodd nad oedd e'n credu i ddechrau ei fod e wedi ei anrhydeddu gan fod y llythyr gafodd e wedi ei arwyddo gan wâs sifil yr oedd e'n digwydd bod yn ei adnabod.

Gwaith da

Mae eraill yn derbyn anrhydeddau am wneud gwaith da yn lleol gan gynnwys prifathrawon, pobl sy'n gweithio i elusenau a phobl sy'n gwirfoddoli'n y gymuned.

Mae Martin Shaw o Ynys Mon yn cael OBE am y gwaith mae wedi wneud yn cadw gwenyn - mae wedi bod yn gweithio gyda'r Uned Wenyn Genedlaethol, yn ceisio atal ymlediad afiechydon sy'n effeithio ar wenyn.

Mae Howel Hughes Roberts o Gaernarfon yn cael BEM am ei waith gwirfoddol ac elusennol yng Ngwynedd. Mae e wedi bod yn drysorydd i nifer o fudiadau lleol gan gynnwys Canolfan Gerdd William Mathias. Bu hefyd yn Drysorydd anrhydeddus yr Eisteddfod Genedlaethol a'r Sioe Frenhinol.

Un o'r hynaf ar y rhestr yw John Cox o Gasnewydd sydd yn 88 mlwydd oed.

Mae'n cael BEM (British Empire Medal) am ei waith yn sefydlu canolfan gymunedol mewn adeilad oedd yn arfer bod yn gampfa, wedi iddo frwydro er mwyn ei achub.