Diarddel nyrs am gamymddwyn

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd June Parry wedi gwadu'r cyhuddiadau

Mae enw nyrs o Aberystwyth wedi cael ei dynnu o'r rhestr am bum mlynedd am drin cleifion mewn "modd brwnt ac ymosodol".

Roedd yr holl gyhuddiadau'n ymwneud a chyfnod pan roedd June Parry'n gweithio yn Ysbyty Bronglais i Fwrdd Iechyd Hywel Dda.

Penderfynodd y pwyllgor disgyblu fod tystiolaeth yn profi bod Ms Parry wedi camymddwyn ar 12 achos gwahanol mewn cyfnod o bum mlynedd.

Roedd hyn yn cynnwys bygwth clymu cordyn o amgylch gwddf claf, bygwth mygu un arall gyda chobennydd a dweud wrth glaf oedd wedi dweud ei fod eisiau marw i "frysio gan wneud ffafr gyda ni gyd".

Doedd dim digon o dystiolaeth i brofi pum cyhuddiad, gan gynnwys yr honiad iddi orfodi claf i gymryd cawod yn erbyn ei ewyllys.

Ond roedd y pwyllgor yn fodlon bod digon o dystiolaeth i brofi bod Ms Parry yn gyfrifol am lu o ddigwyddiadau eraill o gamymddwyn.

Un o'r rhain, wnaeth ddigwydd yn Ionawr 2010, oedd gwrthod gadael i glaf godi yn y nos ar ôl iddo ddweud ei fod eisiau gwneud hynny.

Yn ôl y pwyllgor disgyblu, fe wnaeth Ms Parry yna wrthod newid y claf hwnnw ar ôl iddo ofyn iddi wneud.

Wedi i'r claf ddweud wedyn ei fod eisiau marw, honnir fod Ms Parry wedi dweud wrtho "frysio gan wneud ffafr gyda ni gyd".

Yn ystod yr un cyfnod fe wnaeth Ms Parry fygwth taro claf arall, gan ddweud wrtho: "Os pwysa di'r seiniwr yna unwaith eto, mi wnâi dy daro di."

Doedd Ms Parry ddim yn bresennol yn ystod y gwrandawiad - mae ganddi 28 diwrnod i apelio'r penderfyniad.

Straeon perthnasol