Gŵyl Tafwyl yn dechrau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Tafwyl
Disgrifiad o’r llun,
Tafwyl yn mynd yn ei blaen er gwaethaf toriadau Cyngor Caerdydd

Mae gŵyl gymunedol fwyaf Cymru yn dechrau ddydd Sadwrn yng Nghaerdydd.

Dyma'r ail waith i Tafwyl gynnal y ffair ar dir y castell ynghanol y ddinas. Yn ystod yr wythnos bydd gweithgareddau llenyddol, celf a chrefft, sesiynau coginio, drama a cherddoriaeth i'w glywed.

Mae gweithgareddau hefyd yn cael eu cynnig i ddysgwyr.

Eleni mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi grant o £20,000 i Tafwyl ar ôl i gyngor Caerdydd ddweud ei bod yn ystyried torri'r cymhorthdal yr oedden nhw wedi bod yn rhoi i'r ŵyl Gymraeg.

Hybu

Mae'r Gweinidog sydd â chyfrifoldeb dros y Gymraeg, Leighton Andrews wedi dweud bod y digwyddiad yn bwysig er mwyn hybu defnydd o'r iaith yng Nghaerdydd.

Mi fydd ef yn ymweld â'r ŵyl ddydd Sadwrn: "Mae Tafwyl yn ffordd wych o ddathlu ac o hybu'r Gymraeg yn y brifddinas. Rydym yn hynod falch o gael cefnogi Menter Caerdydd a Tafwyl gyda grant o £20,000 eleni.

"Mae'r ŵyl yn rhoi cyfle i bobl gael eu trwytho yn y Gymraeg; ei chlywed yn cael ei defnyddio mewn cymdeithas ac mae'n gyfle iddynt ei defnyddio a'i gweld yn cael ei defnyddio.

Dyma un o brif ymrwymiadau ein strategaeth: Iaith Fyw: Iaith Byw."

Llythyr

Mae rhai o'r Cymry Cymraeg adnabyddus fodd bynnag wedi anfon llythyr at Gyngor Caerdydd yn pryderu am ddyfodol yr ŵyl ar ôl eleni. Ond mae'r cyngor wedi ymateb trwy ddweud bod y Gymraeg yn 'flaenoriaeth bwysig' iddyn nhw.

Mae'r trefnwyr yn dweud ei bod yn disgwyl miloedd o ymwelwyr ac fe fydd Prif Weithredwr Menter Caerdydd yn agor yr ŵyl yn ffurfiol.

'Iaith i bawb'

Dywedodd Sian Lewis, Prif Swyddog Menter Caerdydd, trefnwyr Tafwyl bod angen cefnogaeth gan y sector breifat a'r cyhoedd er mwyn sicrhau bod yr ŵyl a ddechreuodd yn 2006 yn ffynnu: "Mae nod Tafwyl yn syml - codi proffil a dathlu'r iaith Gymraeg a'i chymunedau yng Nghaerdydd ac i wneud yr iaith Gymraeg a'i diwylliant yn rhywbeth y gall pawb ei mwynhau.

"Erbyn hyn Caerdydd yw un o gadarnleoedd yr iaith Gymraeg gyda nifer o siaradwyr Cymraeg wedi dyblu ers datganoli. Mae'r galw am addysg cyfrwng Cymraeg yn uwch nag erioed ac mae'n gyfrifoldeb arnom ni a chyfrifoldeb pob un o'r rhai sydd mewn awdurdod i sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei chlywed a'i defnyddio mewn bywyd bob dydd ar draws ein prifddinas.

"Does dim amheuaeth bod Tafwyl yn dangos rôl y gymuned Gymraeg ei hiaith yng Nghaerdydd ac mae'n fodd o ddangos i ddysgwyr a siaradwyr di-Gymraeg ei bod yn iaith i bawb beth bynnag bo'u cefndir."

Bydd yr actor Mathew Rhys yn agor yr wŷl yn swyddogol tua 2pm brynhawn Sadwrn.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol