Creulondeb i geffylau: Teulu yn euog

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun, Dywed yr RSPCA bod yna gynnydd wedi bod yn nifer y galwadau yn ymwneud â cheffylau

Mae dyn o Fro Morgannwg wedi cael ei ddarganfod yn euog o achosi creulondeb i geffylau a pheidio ag edrych ar eu hôl.

Cafodd Thomas Tony Price sydd yn 48 oed ei ddarganfod yn euog o 57 cyhuddiad yn llys ynadon Caerdydd.

Mae ei ddau fab wedi pledio yn euog i gyhuddiadau yn eu herbyn hefyd a bydd y tri ohonynt yn cael eu dedfrydu ar Orffennaf y 5ed.

Credir fod gan y teulu filoedd o geffylau oedd yn cael eu cadw mewn lleoliadau ar draws Cymru a Lloegr.

Roedd y cyhuddiad yn eu herbyn yn ymwneud â 27 o geffylau oedd wedi eu darganfod mewn pum lleoliad gwahanol ar draws de Cymru.

'Gadael yno i farw'

Cafodd 12 o'r ceffylau eu darganfod mewn ysgubor heb fwyd na diod. Roeddent yn denau iawn ac yn dioddef o amryw o afiechydon oedd heb gael eu trin.

Dywedodd yr RSPCA eu bod wedi cynghori'r teulu yn y gorffennol i beidio cadw gormod o geffylau gan na fydden nhw yn gallu gwarantu eu bod yn medru edrych ar eu holau nhw i gyd.

Yn ôl archwilydd yr RSPCA Christine McNeil doedd hi erioed wedi dod ar draws ceffylau mewn ffasiwn gyflwr o'r blaen: "Fy nghred i yw bod y 12 yn y sgubor wedi cael eu gadael yno i farw."

Cynnydd

Mae'r elusen yn dweud bod yr achos yn tanlinellu problem sydd yn bodoli ar draws Cymru gyda pherchnogion anghyfrifol yn prynu ceffylau.

Dywed yr RSPCA bod achosion ar gynnydd a bod angen deddfwriaeth gref yn ei le i ddelio gyda'r mater.

Straeon perthnasol