Eglwys i gynnig cymorth iechyd meddwl

  • Cyhoeddwyd
PlwyfolionFfynhonnell y llun, Prosiect Angorfa
Disgrifiad o’r llun,
Bydd plwyfolion yn gweithio ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol i gynnig y gwasanaeth

Mae eglwys yn Rhosymedre ger Wrecsam yn agor ei drysau i bobl sydd yn dioddef o broblemau iechyd meddwl.

Yn 2012 gwariwyd £80,000 ar adfer a chreu canolfan gymunedol yn Eglwys Sant Ioan.

Yn awr bydd plwyfolion yn gweithio gyda gweithwyr proffesiynol o Advance Brighter Futures Wrexham, elusen iechyd meddwl lleol, i gefnogi pobl yn y gymuned.

Enw'r prosiect newydd yw Angorfa a bydd yn dechrau ar 19 Mehefin gan gynnig dau wasanaeth.

Mae'r cyntaf o'r rhain ar gyfer pobl sydd yn dioddef o ofid neu iselder ysbryd a bydd yn annog cyflawni nodau personol mewn meysydd fel cyflogaeth, lles ac addysg.

Ail ran y prosiect yw cwrs chwe wythnos o sesiynau ymlacio a gynlluniwyd i helpu i leihau straen a lefelau pryder ac i ddysgu pobl sut i ymlacio yn effeithiol.

Mae'r gwasanaethau ar gael ar gyfer pobl sydd yn byw yn Rhosymedre, Plas Madog, Cefn Mawr neu gymunedau cyfagos.

Dywedodd y Parchedig Trish Owens, Curad Cynorthwyol yn yr Eglwys: "Mae hwn yn gyfle gwych i Eglwys Sant Ioan estyn allan i bobl yn yr ardal gyfagos.

"Nid yw prosiect Angorfa ar gyfer y bobl sydd yn mynychu'r eglwys yn unig, mae ar gyfer pobl o ffydd a phobl sydd heb ffydd.

"Mae ar gyfer pobl mewn angen, pwy bynnag ydyn nhw, er mwyn eu cynorthwyo i ddod o hyd i iachâd a heddwch.

"Rydym wir yn edrych ymlaen at ddangos sut y gall yr Eglwys a'r gymuned weithio gyda'i gilydd er lles pobl yn yr ardal," meddai.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol