Mae cystadleuwyr Ysgoloriaeth Bryn Terfel wedi eu cyhoeddi

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Urdd Gobaith Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Huw Ynyr oedd enillydd yr ysgoloriaeth yn 2012

Mae'r Urdd wedi cyhoeddi pwy fydd yn cystadlu ar gyfer Ysgoloriaeth Bryn Terfel Urdd Gobaith Cymru 2013.

Mae'r ysgoloriaeth gwerth £4,000 yn cael ei rhoi yn flynyddol i enillydd un o gystadlaethau unigol dan 25 oed Eisteddfod yr Urdd sy'n cael eu cynnal ar ddydd Sadwrn olaf yr ŵyl.

Y chwech yw:

Gareth Davies o Langynin ger San Clêr (enillydd yr unawd allan o sioe gerdd), Dion Davies o Gastellnewydd Emlyn (enillydd y cyflwyniad theatrig), Rhodri Prys Jones o Lanfyllin (enillydd yr unawd), Chloe Angharad Bradshaw o Hengoed (enillydd yr unawd offerynnol), Trystan Gruffydd o Efail Isaf ger Pontypridd (enillydd y ddawns werin unigol) a Steffan Rhys Hughes o Langwyfan yn Sir Ddinbych (enillydd yr unawd cerdd dant/llefaru/alaw werin)

Fe fyddan nhw yn mynd ymlaen i gystadlu am yr ysgoloriaeth mewn cyngerdd arbennig yn nes ymlaen yn y flwyddyn.

Meithrin talent

Ar y noson mae disgwyl i bob cystadleuydd berfformio rhaglen 12 munud o hyd a bydd panel o feirniaid arbenigol yn penderfynu pwy fydd yn derbyn yr Ysgoloriaeth.

Huw Ynyr Evans o Rydymain ger Dolgellau oedd enillydd yr ysgoloriaeth yn 2012.

Nod Ysgoloriaeth Bryn Terfel yw meithrin talentau rhai o berfformwyr ifanc mwyaf blaenllaw Cymru a rhoi'r cyfle iddyn nhw ddatblygu ymhellach yn eu maes.

Cyn y gystadleuaeth bydd yr ymgeiswyr yn cael dosbarthiadau meistr gan arbenigwyr.