Pobl ifanc yn ceisio achub taith

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunCafodd elusen Joshua's Wish ei sefydlu gan Sarah Cornelius-Price wedi i'w mab Joshua farw o ganser yn 1998

Mae pobl ifanc yn ceisio achub taith i Awstralia wedi i'r elusen a drefnodd y daith ddweud y byddai'n rhaid i chanslo ar ôl iddyn nhw alw cwmni methdalwyr i mewn.

Roedd tua 60 o bobl ifanc wedi talu £3,000 i elusen Joshua's Wish, ond fe gawson nhw wybod bod y daith ddim am ddigwydd pan gaeodd yr elusen.

Fe wnaeth 50 o bobl gafodd eu heffeithio wedi i Joshua's Wish gael ei gau gyfarfod yng Nghasnewydd nos Wener er mwyn ceisio gweld a allai rhan o'r gwyliau fynd yn ei flaen.

Roedd y rhan fwyaf ohonynt yn dod o dde ddwyrain Cymru, ond roedd rhai wedi dod cyn belled â Nottingham a Chaerloyw.

Dywedodd rhai na fedran nhw dalu arian ychwanegol am lety newydd, yswiriant a chostau eraill.

Maen nhw a'u rhieni yn dweud eu bod yn flin na chawson nhw rhybudd am drafferthion allai fod wedi codi.

Roedd y £3,000 a dalwyd gan y bobl ifanc i fod i dalu am yr awyren, llety ac elfennau eraill yn Melbourne a Sydney.

Roedden nhw hefyd wedi talu'n ychwanegol i'r elusen i drefnu yswiriant, visas, dillad a theithiau arbennig gan gynnwys taith gerdded i ben pont enwog harbwr Sydney.

Roedd nifer o'r bobl ifanc yng nghanol sefyll arholiadau Lefel-A, ac wedi edrych ymlaen at y daith am bythefnos ar ddiwedd eu harholiadau.

Mae Anna Griffin, 17 oed o Gasnewydd, wedi trefnu cyfarfod ddydd Gwener gyda thua dwsin o'r lleill oedd i fod ar y daith o ardal y de-ddwyrain.

"Rydym yn dod at ein gilydd i weld os fedrwn ni achub rhywbeth, ac rwyf wedi ymchwilio i rai hostelau y bydden ni'n gallu aros ynddyn nhw," meddai.

"Mae'r cyfan yn dipyn o straen gan fy mod yng nghanol fy arholiadau Lefel-A.

"Yn anffodus does dim llawer ohonom ni fydd yn dal i fedru mynd i Awstralia gan fy mod wedi clywed gan lawer o bobl sy'n credu y bydd yn rhy ddrud."

ffynhonnell y llun, PA
disgrifiad o’r llunRoedd rhai o'r bobl ifanc wedi talu'n ychwanegol am daith gerdded i frig pont enwog Harbwr Sydney

Roedd tad Anna, Michael Griffin, yn dweud ei fod yn flin iawn am y sefyllfa gan ofyn pam na chafodd y teuluoedd unrhyw rhybudd y gallai fod trafferthion gyda'r elusen.

Dywedodd: "Fe aethon ni i gyfarfod ychydig wythnosau yn ôl a thalu mwy o arian am fws i Heathrow - mae'n rhaid eu bod yn gwybod am y trafferthion bryd hynny."

Cadarnhaodd y cwmni methdalwyr Burton Sweet Corporate Recovery o Fryste ddydd Mercher bod Joshua's Wish wedi rhoi'r gorau i weithredu.

Fe wnaeth ymchwiliad gan BBC Cymru yn gynharach eleni ganfod bod yr elusen mewn dyled o hyd at £400,000 i Gyllid a Tholau Ei Mawrhydi, a bod y ddyled honno ar lyfrau'r elusen ers tua 2003/04.

Dywedodd sefydlydd yr elusen, Sarah Cornelius-Price, bod y ddyled wedi cael ei hawlio fel 'cymorth-rhodd' trwy gamgymeriad.

Fe sefydlodd yr elusen ychydig cyn i'w mab Joshua farw o ganser yn saith oed yn 1998. Pan gafodd yr elusen ei sefydlu roedd yn cynnig teithiau, gwyliau a phrofiadau i bobl ifanc oedd yn sal iawn.

Wrth son am y daith i Awstralia, dywedodd y cynorthwy-ydd methdalu Graham Down ddydd Mercher: "Rydym yn ceisio sefydlu beth yw'r union sefyllfa, ond mae'n annhebygol y bydd y daith yn digwydd."

Straeon perthnasol