Budd-daliadau: effeithio menywod

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, VT Freeze Frame
Disgrifiad o’r llun,
Yn ol Cymdeithas Fawcett mae diweithdra yn cynyddu yn gyflymach ymlith merched na dynion

Mae yna beryg y bydd newidiadau i'r system les yn cael effaith newidiol ar annibyniaeth menywod yn ôl mudiad sydd yn hybu hawliau merched.

Dyna pam mae Chwarae Teg yn cynnal cynhadledd yng Nghasnewydd er mwyn trafod ffyrdd i geisio lliniaru'r newidiadau.

Maent wedi gwahodd asiantaethau sydd yn helpu teuluoedd a merched i'r digwyddiad.

Yn ôl astudiaeth gan Ganolfan Adnoddau Menywod fe allai annibyniaeth merched gael ei danseilio gan newidiadau i fudd-daliadau megis y budd-dal tai, a chefnogaeth incwm i rieni sengl.

Dywed adroddiad arall diweddar gan gymdeithas Fawcett bod diweithdra yn cynyddu yn gyflymach ymhlith menywod na dynion a bod hyn yn sgil toriadau yn y sector gyhoeddus lle mae llawer o ferched yn gweithio.

Mae'r adroddiad hwnnw hefyd yn honni pan mae yna swyddi newydd yn cael eu creu yn y sector breifat bod mwy na 60% ohonyn nhw yn mynd at ddynion.

Bydd amryw o siaradwyr yn ystod y diwrnod gan gynnwys cynrychiolwyr o Shelter Cymru, Anabledd Cymru a'r Ganolfan Cydweithredol Cymru.

Siaradwr arall fydd Gordon Pankhurst, Cadeirydd canolfan gynghori Caerffili a Blaenau Gwent.

Mae ef yn perthyn i Richard Marsden Pankhurst oedd yn briod i Emmeline Pankhurst, menyw a arweiniodd y swffragét ym Mhrydain.

Dywedodd Joy Kent, Prif Weithredwr Chwarae Teg: "Mae polisïau sydd yn tanseilio annibyniaeth menywod a'u gallu i barhau mewn gwaith yn mynd i olygu eu bod yn fwy dibynnol ar eu partneriaid. Mae hefyd yn mynd i olygu bod mwy ohonynt yn dioddef tlodi.

"Rydyn ni yn awyddus i weithio gyda'r holl fudiadau sydd yn ymwneud gyda lles menywod yng Nghymru i wneud yn siŵr nad yw hyn yn digwydd.

"Rydym hefyd eisiau rhoi gwybodaeth ac adnoddau i'r cyrff hyn fel eu bod yn medru cefnogi menywod sydd yn cael eu heffeithio gan y diwygiadau camarweiniol yma."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol