Rhestrau aros yn cynyddu'n sylweddol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Science
Disgrifiad o’r llun, Mae'r ffigyrau'n waeth o lawer na'r mis blaenorol yng Nghymru

Mae nifer y cleifion sydd wedi aros am fwy na 36 wythnos cyn dechrau triniaeth gyda'r Gwasanaeth Iechyd Gwlad yng Nghymru wedi cynyddu'n sylweddol.

Yn ôl Ystadegau Cymru, bu'n rhaid i 7,600 o gleifion ddisgwyl mor hir â hynny ym mis Ebrill, cynnydd o dros 2,000.

Targed Llywodraeth Cymru am y cyfnod yna o aros yw dim o gwbl.

Mae'r ffigyrau hefyd yn dangos bod bron 31,000 o gleifion yn aros rhwng 26 a 36 wythnos cyn cael triniaeth ac mae cyfanswm o 396,000 yn disgwyl i gael eu hapwyntiad cyntaf.

'Cywilyddus'

Dywedodd Arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru Kirsty Williams: "Mae'n gywilyddus fod y llywodraeth wedi gadael i'r sefyllfa waethygu cymaint.

"Mae'n ymddangos fod y Prif Weinidog yn eistedd yn ôl a dweud bod y sefyllfa'n gwella ond dyw hi ddim ... mae'n gwaethygu ac mae'n gwrthod gwneud unrhywbeth amdani.

"Er bod targedau Llywodraeth Cymru'n llai uchelgeisiol na rhai Lloegr maen nhw'n cael eu methu'n aml.

"Pam y dylai cleifion Cymru orfod aros yn hirach?"

'Effaith niweidiol'

Dywedodd Ceidwadwyr Cymru fod y rhestrau aros hirach wedi dod yn arferol.

Dywedodd llefarydd y blaid ar iechyd, Darren Millar AC, fod amseroedd aros y GIG "yn gynyddol waeth".

"Daw'r cynnydd ym mis Ebrill ar adeg pan mae'r pwysau ariannol yn uwch nag erioed ac mae'n glir bod toriadau digynsail Llafur yn parhau i gael effaith niweidiol dros ben.

"Cyn hir fe fydd 400,000 ar restrau aros y GIG yng Nghymru, ac mae'n hen bryd i'r gweinidog iechyd gydweithio gyda'r byrddau iechyd a lliniaru'r broblem."

'Methiant parhaol'

Dywedodd llefarydd iechyd Plaid Cymru Elin Jones: "Dyma darged arall y mae'r llywodraeth yn ei fethu.

"Mae hawl gan gleifion ofyn pam nad yw'r llywodraeth â'r methiant parhaol hwn.

"Fe fyddai Llywodraeth Plaid Cymru'n rhoi blaenoriaeth i gleifion a recriwtio mwy o feddygon yn lle mynnu ad-defnu gwasnaethau'n ddiddiwedd."

'Mwy o lawdriniaethau'

Mae llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru wedi dweud: "Mae effaith gaeaf llym yn cael ei hamlygu yn yr ystadegau hyn.

"Wrth gwrs, mae'r Gwasanaeth Iechyd yn hollol ymwybodol o'r angen i roi triniaeth i gleifion sydd wedi aros y tu hwnt i'r amser hwyaf.

"Mae mwy o lawdriniaethau wedi eu trefnu yn ystod y misoedd nesaf.

"Wrth gwrs, mae'r mwyafrif llethol o gleifion yn cael trinaeth o fewn yr amser aros hwyaf."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol