Cwest: Rheithfarn o hunanladdiad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd corff Jack Williams ei ddarganfod mewn coedwig lle roedd llwch ei dad wedi ei wasgaru

Clywodd cwest i farwolaeth bachgen 16 oed fod ei gorff wedi ei ddarganfod yn yr un goedwig yng Nghasnewydd lle oedd wedi gwasgaru llwch ei dad.

Roedd y tad Darren Williams, 45 oed, wedi crogi ei hun yno ar ôl saethu ei wraig yn ei choes.

Clywodd y crwner David Bowen fod y mab Jack Williams wedi anfon neges destun at ei dad cyn iddo ladd ei hun.

Cofnodwyd rheithfarn o hunanladdiad.

'Iselder'

"Ni ddylai'r farwolaeth hon fod wedi digwydd," meddai'r crwner. "Mae'r farwolaeth hon mor drychinebus.

"Ar y pryd roedd yn dioddef o iselder - nid yn unig roedd priodas ei rieni wedi chwalu ond roedd ei dad wedi lladd ei hun.

"Yn amlwg, roedd yn dioddef yn fawr iawn ac yn llwyddo i guddio ei anobaith oddi wrth ei deulu, ei ffrindiau a gweithwyr proffesiynol."

Clywodd y llys nad oedd Jack yn gallu byw gartre' yn sgil marwolaeth ei dad a'i fod wedi torri ei arddyrnau.

'Mewn hedd'

Yn ei neges destun at ei dad dywedodd: "Dwi'n dy garu di gymaint.

"Dwi'n gobeithio y gelli di weld y neges hon ... dwi'n dy garu di'n fwy nac unrhywbeth yn y byd.

"Dwi'n gobeithio dy fod mewn hedd ac y bydda' i'n dy weld ryw ddiwrnod.

"Gobeithio y bydd hyn yn fuan ... dwi ddim yn gwybod pa mor hir y galla' i fyw hebddot ti."

Straeon perthnasol