Ymchwiliad: Heddlu'n 'gwneud dim o'i le'

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Dyfed-Powys Police
disgrifiad o’r llun, Cafwyd hyd i Charmaine Macmuiris yn farw yng nghartref David Thomas O'Sullivan

Mae ymchwiliad mewnol wedi casglu na wnaeth yr heddlu ddim o'i le wrth adael cartref llofrudd heb sylweddoli bod ei gariad yn gwaedu i farwolaeth yn y tŷ.

Cafodd Charmaine Macmuiris, 37 oed, ei thrywanu sawl gwaith Noswyl Nadolig y llynedd gan ei chariad, David Thomas O'Sullivan.

Cafodd Heddlu Dyfed Powys eu gyrru i'w gartref yng Nghaerfyrddin ond fe ddywedodd ef wrthyn nhw fod popeth yn iawn.

Cafodd O'Sullivan ei garcharu am oes am y llofruddiaeth.

Dywedodd yr heddlu fod ymchwiliad yn dangos nad oedd unrhyw bryderon am eu hymateb.

Ers iddo gael ei ddedfrydu ddydd Llun, fe ddaeth yn amlwg bod rhan Heddlu Dyfed Powys yn y digwyddiad ar y noson wedi cael ei hymchwilio'n llawn.

Dim pryderon

Roedd yr heddlu wedi cyfeirio'r mater at Gomisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu (CCAH), ond fe wnaethon nhw gyfeirio'r mater yn ôl i Heddlu Dyfed Powys. Yn dilyn ymchwiliad mewnol ganddyn nhw, ni ddaeth unrhyw bryderon i'r amlwg.

Clywodd O'Sullivan, 28 oed, y byddai rhaid iddo dreulio o leiaf 14 mlynedd dan glo pan gafodd ei ddedfrydu yn Llys y Goron Abertawe wedi iddo bledio'n euog i lofruddiaeth.

Dim ond am dair wythnos yr oedd y cwpwl wedi bod gyda'i gilydd pan ddaeth O'Sullivan i feddwl bod ei gariad yn cael perthynas â dyn arall.

Bu dadl mewn tafarn Noswyl Nadolig y llynedd, ac fe yrrodd O'Sullivan negeseuon testun bygythiol i'r dyn yr oedd yn credu oedd yn gweld ei gariad.

Ar ôl cyrraedd adref, fe wnaeth O'Sullivan daro ei gariad cyn ei thrywanu o leia' deg o weithiau yn yr ystafell wely.

Wedi'r ymosodiad, fe alwodd yr heddlu heibio'r tŷ yn dilyn adroddiadau o drafferthion.

ffynhonnell y llun, Wales News Service
disgrifiad o’r llun, Roedd David O'Sullivan wedi gwadu llofruddio Charmaine Macmuiris ond newidiodd ei ble

Dywedodd O'Sullivan wrth yr heddlu fod popeth yn iawn, ac fe wnaethon nhw adael heb sylweddoli bod Mrs Macmuiris, mam i dri o blant, yn gwaedu i farwolaeth.

Dywedodd llefarydd ar ran CCAH: "Gallaf gadarnhau bod y mater wedi cael ei gyfeirio ar CCAH ar y pryd, ac ar ôl asesiad fe wnaethon ni benderfynnu cyfeirio'r mater yn ôl at Heddlu Dyfed Powys."

Dywedodd Heddlu Dyfed Powys bod eu hymchwiliad nhw nawr ar ben, a dywedodd llefarydd ar ran y llu:

"Cafodd rhan yr heddlu wrth fynd i gyfeiriad yng Nghaerfyrddin ar Ragfyr 24, 2012, ei ddatgelu'n llawn yn y llys.

"Ni ddaeth unryw bryderon i'r amlwg mewn perthynas â gweithredoedd yr heddlu na'u hymateb nhw ar y noson dan sylw."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol