Laudrup am aros yn driw i'w asiant

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Getty Images

Yn dilyn dyddiau ac wythnosau o ddyfalu am ddyfodol Michael Laudrup fel rheolwr tîm pêl-droed Abertawe, mae'r gŵr o Ddenmarc wedi cyhoeddi datganiad fore Iau.

Cyhoeddodd Abertawe yn gynharach yn yr wythnos eu bod am dorri pob cysylltiad gydag asiant Laudrup, Bayram Tutumlu.

Roedd y clwb yn honni bod Mr Tutumlu yn ceisio dylanwadu ar bolisi trosglwyddiadau'r clwb, ac yn enwedig dyfodol amddiffynnwr Cymru a chapten y clwb, Ashley Williams.

Arweiniodd hynny at ddyfalu y byddai Laudrup yn gadael y clwb, ond yna fore Iau daeth y datganiad canlynol:-

"Bayram yw fy asiant ac nid yw hynny am newid.

"Os nad yw'r clwb am weithio gydag e neu os nad yw Bayram am weithio gyda nhw, wel eu problem nhw yw hynny.

"Rhaid i mi ddweud eto mai fy mwriad yw aros yma - rwyf wedi ailadrodd hynny cymaint o weithiau dros y tri mis diwethaf.

"Mae gen i hyder yn Bayram 100%ond os nad yw'r clwb am weithio gydag e, bydd rhaid iddyn nhw fyw gyda hynny. Ni fydd hynny'n newid fy mherthynas â Bayram un centimetr.

"Yr unig beth sydd o ddiddordeb i mi yw cael y chwaraewyr gorau yn Abertawe o fewn y gyllideb sydd ar gael.

"Dyna beth yr wyf wedi brwydro drosto bob dydd pan ddes i yma'r llynedd ac eleni hefyd. Dyna fydd y peth pwysicaf i mi lle bynnag y byddaf yn y dyfodol."

Straeon perthnasol