Diflaniad: Cynnig gwobr o £5,000

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Gwent Police
disgrifiad o’r llunFe ddiflannodd Kyle Vaughan ar Ragfyr 30, 2012

Mae elusen Taclo'r Tacle yn cynnig gwobr o hyd at £5,000 am wybodaeth fydd yn arwain at ddal y person oedd yn gyfrifol am lofruddiaeth honedig dyn yn ardal Heddlu Gwent.

Cafodd Kyle Vaughan, 24 oed, ei weld am y tro diwethaf ar Ragfyr 30, 2012, ac fe gafwyd hyd i'w gar Peugeot 306 ar yr A467 rhwng Y Rhisga a Cross Keys.

Mae'r heddlu'n amau ei fod wedi cael ei lofruddio ac maen nhw wedi arestio nifer o unigolion cyn eu rhyddhau ar fechnïaeth tan ddiwedd mis Mehefin.

Dywedodd llefarydd ar ran Taclo'r Tacle: "Mae Kyle wedi bod ar goll am rai misoedd ac mae'r heddlu'n amau iddo gael ei lofruddio.

"Rydym yn apelio ar unrhyw un â gwybodaeth am bwy bynnag sydd wedi cyflawni'r drosedd i gysylltu â Thaclo'r Tacle yn syth drwy ffonio 0800 555111 yn ddienw."

'Cefnogi teulu'

Yn y cyfamser, dywedodd y plismon sy'n arwain yr ymchwiliad, y Ditectif Uwch-Arolygydd Peter Jones o Heddlu Gwent: "Rydym yn ymroddedig i'r ymchwiliad o hyd ac yn gweithio gyda swyddogion arbenigol i gefnogi teulu Kyle drwy'r cyfnod anhygoel o anodd yma yn eu bywydau.

"Er ein bod wedi arestio rhai yn ystod yr ymchwiliad, mae arnom angen pobl i gynnig unrhyw wybodaeth sydd ganddyn nhw i ni.

"Mae rhywbeth allai ymddangos yn ddi-nod fod yn rhan hanfodol o'r jig-so sydd angen arnom i ddeall sut a pham y diflannodd Kyle.

"Rydym yn gobeithio y bydd y wobr o £5,000 yn annog mwy o bobl i gysylltu."

Straeon perthnasol