Pobl leol yng nghalon canolfan Pontio

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunCanolfan y celfyddydau ac arloesi Pontio

Mae canolfan i'r celfyddydau yng Ngwynedd wedi lansio cynllun i gynnwys lleisiau pobl leol yn rhan o adeilad newydd.

Mae Pontio, canolfan y celfyddydau ac arloesi ym Mangor yn galw ar aelodau o'r gymuned i gymryd rhan yng nghynllun POBOL, fydd yn defnyddio eu lleisiau mewn amrywiaeth o ffilmiau byr wedi eu hanimeiddio.

Bydd y ffilmiau yma i'w gweld a'u clywed ym mhob rhan o'r adeilad newydd, yn croesawu ymwelwyr i'r ganolfan ac yn gofyn i'r gynulleidfa ddiffodd eu ffonau symudol.

"Rhan wreiddiol o'r ganolfan"

Bydd cyfle i unrhyw un o Fangor sydd eisiau cyfrannu wneud cais, a bydd y rheiny sy'n llwyddiannus yn cael eu gwahodd i sesiwn recordio yn siop Pontio yn y ddinas.

Bydd y sesiynau yma yn cael eu cynnal mewn partneriaeth â chwmni animeiddio Griffilms o Gaernarfon.

ffynhonnell y llun, PONTIO

Cafodd Elen ap Robert ei phenodi yn gyfarwyddwr artistig ar y cynllun gwerth £44 miliwn y llynedd, i ddatblygu syniadau ar gyfer ystod eang o gynulleidfaoedd.

Dywedodd hi y byddai'r cynllun yn creu cysylltiad rhwng y ganolfan a'r gymuned leol:

"Bydd lleisiau o bob man o Fangor yn rhan wreiddiol o'r ganolfan newydd yn amrywio o negeseuon yn eich croesawu i'r ganolfan i ofyn i'r gynulleidfa ddiffodd eu ffonau symudol."

"Rydym yn chwilio am bobl o bob oed, diwylliant a chefndir sy'n fodlon i'w lleisiau gael eu recordio. Mae hwn yn broject arbennig a fydd yn rhoi stamp Bangor go iawn ar ein canolfan newydd"

Mae'r gwaith adeiladu eisoes wedi dechrau ar y safle ym Mangor, ac mae disgwyl i'r ganolfan fod yn barod erbyn 2014.