Elusen Joshua's Wish yn mynd i'r wal

Cyhoeddwyd

Mae elusen Joshua'r Wish wedi mynd i'r wal a mwy na 60 o bobl ifanc yn dweud eu bod wedi colli miloedd o bunnau.

Roedden nhw i fod i deithio i Awstralia ond fe dderbynion nhw lythyr yn eu hysbysu bod y daith wedi ei chanslo.

Mae trefnwyr teithiau awyren wedi dweud bod y tocynnau'n ddilys o hyd.

£3,000

Roedd pob un ohonyn nhw wedi codi dros £3,000 ar gyfer y daith 'Oz Experience' ac roeddynt i fod i adael ddiwedd mis nesa'.

Dywedodd Graham Brill o Ferthyr Tudful fod ei ferch 18 oed i fod i fynd i Awstralia ac yn gobeithio gweithio mewn ysbyty yn Melbourne.

"Mae'r teulu wedi colli £4,000. Roedd hi'n gorfod codi £3,000 ar gyfer y daith ac roedd angen £1,000 ar gyfer fisas, ffurfwisg ac yn y blaen.

'Yn galed iawn'

"Fe weithiodd hi'n galed iawn i gael yr arian ... dwi'n ofni bod rhywbeth fel hyn yn golygu y bydd pobl yn oedi cyn helpu elusen."

Ar ei safle Twitter mae'r sefydlydd Sarah Cornelius-Price wedi dweud: "Alla' i ddim gwneud sylw am yr elusen yn dod i ben."

Cadarnhaodd Graham Down o gwmni Burton Sweet ym Mryste taw fe oedd yr ymarferydd methdaliad.

Cafodd ei benodi nos Fawrth.

Cafodd yr elusen ei sefydlu yng Nghymru, dan yr enw Joshua Foundation yn wreiddiol.

Fe gyhoeddon nhw ar eu safle Twitter nos Fawrth eu bod yn cau eu swyddfa yn syth ar ôl galw'r ymarferwyr methdaliad.

Bu'r elusen yn darparu gwyliau ar gyfer plant gyda salwch terfynol.

Roedd y daith 'Oz Experience' wedi ei chynnal dros nifer o flynyddoedd.

£400,000

Mae nifer o'r 62 o unigolion oedd i fod i fynd ar y daith ddiweddara' wedi derbyn llythyrau yn dweud bod y daith wedi'i chanslo.

Doedd dim manylion yn y llythyr yn dweud wrthynt beth sydd wedi'i wneud gyda'r £3,000 yr oeddynt wedi ei gyfrannu.

Roedd ymchwiliad gan BBC Cymru yn gynharach eleni wedi tynnu sylw at y ffaith fod yr elusen mewn dyled o hyd at £400,000 i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi.

Straeon perthnasol