Newidiadau i raglen imiwneiddio Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Wrth gyhoeddi'r rhaglen imiwneiddio newydd, cyfeiriodd y Gweinidog Iechyd at "wersi a ddysgwyd" o epidemig y frech goch

Mae cyfres o newidiadau i'r rhaglen imiwneiddio yng Nghymru wedi cael eu cyhoeddi er mwyn amddiffyn pobl rhag clefydau a heintiau y gellir eu hatal.

Maent yn cynnwys rhoi brechlyn rotafirws i blant a mesurau i amddiffyn pensiynwyr rhag yr eryr (shingles).

Cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd Mark Drakeford y cynlluniau yn ystod dadl yn y cynulliad ar yr achosion diweddar o'r frech goch.

Wrth siarad yn y Senedd, amlinellodd y gweinidog effaith brechiadau ar iechyd y cyhoedd, gan gyfeirio at y "gwersi a ddysgwyd o'r epidemig diweddar".

"Ar ôl dŵr glan," meddai Mr Drakeford, "brechu yw'r ymyrraeth bwysicaf yn y byd ar gyfer iechyd y cyhoedd er mwyn achub bywydau a diogelu pobl rhag clefydau."

Ychwanegodd fod yr achosion diweddar o'r frech goch yn ardal Abertawe wedi dangos yn glir pam fod angen rhaglen imiwneiddio effeithiol.

Meddai Mr Drakeford: "Rwy'n siŵr y gallwn ni i gyd gytuno bod achos o'r fath yn broses bwysig er mwyn bod yn hyderus bod y cyhoedd yn parhau i gael ei amddiffyn cystal â phosib' rhag clefydau heintus."

MMR

"Roeddwn i'n falch o weld adroddiad diweddaraf COVER (Cover of Vaccination Evaluated Rapidly) gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dangos am y tro cyntaf erioed bod 95% ar gyfartaledd o blant dwy oed yn cael y brechlyn MMR," meddai.

"Fodd bynnag, mae angen ymdrechu eto i wella'r gyfradd o blant hyd at 16 oed sy'n cael y brechlyn MMR, sy'n 82% ar hyn o bryd."

Mae'r newidiadau i'r rhaglen imiwneiddio yn cynnwys:

  • Gan ddechrau ym mis Mehefin, bydd yr ail ddos o Meningitis C, sy'n cael ei roi yn 4 mis ar hyn o bryd, yn cael ei dynnu'n ôl, gyda dos yn cael ei roi yn ystod yr arddegau yn lle hynny.
  • O fis Gorffennaf, bydd brechlyn i amddiffyn babanod a phlant bach rhag rotafirws - haint cyffredin yn y coluddyn lle gallai fod angen triniaeth yn yr ysbyty ac a allai arwain at symptomau difrifol gan gynnwys dolur rhydd, chwydu, poen yn y bol, diffyg hylif a thwymyn ysgafn, sy'n debygol o bara rhwng tri ac wyth niwrnod. Daw'r brechlyn ar ffurf diferion yn y geg.
  • Bydd rhaglen frechu reolaidd ar gyfer yr eryr yn cychwyn gyda phobl 70 oed a bydd rhaglen dal i fyny graddol, gan ddechrau gyda phobl 79 oed.
  • Fel rhan o ymgyrch ffliw tymhorol 2013-14, bydd plant 2 a 3 oed yn cael eu brechu mewn gofal sylfaenol gyda chwistrell trwyn, a phlant ym mlwyddyn 7 yn cael eu brechu drwy'r gwasanaeth nyrsio ysgolion. Bydd hyn yn digwydd bob blwyddyn.
  • Bydd gofyn i'r plant hynny hyd at 9 oed sydd mewn grwpiau y bernir sydd 'mewn perygl' o ddatblygu cymhlethdodau yn sgil dal ffliw gael ail ddos o frechlyn ffliw gan eu meddyg teulu (oni bai iddynt gael y brechlyn mewn blynyddoedd blaenorol).

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol