Achos llofruddiaeth: 'Amddiffyn ei hun'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Cafwyd hyd i gorff Branislav Gula mewn fflat yn y Bala ym mis Tachwedd 2012

Mae dyn o Slofacia wedi dweud mai "amddiffyn ei hun" oedd mewn digwyddiad pan fu farw dyn arall o Slofacia yn y Bala y llynedd.

Mae Julius Hecko yn wynebu cyhuddiad o lofruddio Branislav Gula yn y digwyddiad, ond mae'n gwadu hynny.

Wrth gael ei holi gan ei fargyfeithiwr Gregory Bull, dywedodd Mr Hecko: "Rwy'n heddychwr. Does gen i ddim problem gydag unrhyw un. Dydw i ddim yn hiliol na dim byd felly."

Cyfaddefodd ei fod wedi bod yn yfed ac wedi smocio canabis pan aeth i ymweld â chartref Mr Gula.

Dywedodd Mr Hecko: "Roedd e wedi meddwi, ac roeddwn i wedi meddwi."

Dywedodd bod Mr Gula wedyn wedi colli ei dymer gan geisio'i daro a bygwth ei ladd.

"Roedd wedi colli pob rheolaeth," meddai, "ac roeddwn i'n meddwl ei fod yn mynd i afael mewn cyllell. Roedd yn gweiddi ei fod yn mynd i dorri fy ngwddf."

Ychwanegodd Mr Hecko fod Mr Gula wedi disgyn ar lawr ond ei fod "yn dal i geisio mynd yn ôl am y gyllell."

Dywedodd ei fod wedi taro Mr Gula yn ei wyneb ond bod Mr Gula wedi gafael yn ei goes eto.

"Roeddwn i'n dweud wrtho 'gad llonydd i mi'. Fe wnes i ei gicio yn ei ben gwpwl o weithiau."

Pan ofynnwyd i Mr Hecko os oedd am ladd Mr Gula, atebodd: "Dydw i erioed wedi meddwl unrhyw beth fel yna erioed. Fyddwn i byth bythoedd am ladd unrhyw un nac achosi'r fath anafiadau."

Mae'r achos yn parhau yn Llys y Goron Caernarfon.

Straeon perthnasol