Cynllun pwerdy newydd i Hirwaun

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Gobaith Hirwaun Power yw y bydd y pwerdy yn weithredol erbyn 2018

Fe fydd cynllun i godi pwerdy nwy newydd yn Hirwaun, Rhondda Cynon Taf, yn cael ei ddatgelu ddydd Mercher.

Dywed cwmni Hirwaun Power Cyf. y bydd y cynllun yn creu degau o filiynau o bunnoedd i'r economi leol.

Bydd yr orsaf yn werth £200 miliwn, ond cyn i'r cwmni gyflwyno cais cynllunio fe fyddan nhw'n ymgynghori gyda sefydliadau a phobl leol er mwyn clywed eu barn am y cynllun.

Yn ôl y cynllun, bydd y pwerdy newydd yn gallu cynhyrchu hyd at 299 megawat (MW) o drydan - digon i gyflenwi 400,000 o gartrefi.

Fel dechrau i'r ymgynghoriad bydd digwyddiadau'n cael eu cynnal yn Y Rhigos a Hirwaun i gyflwyno gwybodaeth am y cynllun i'r cyhoedd.

'Modern a glan'

Mae Hirwaun Power yn eiddo i gwmni arall - Watt Power - a dywedodd eu rheolwr gyfarwyddwr nhw, Norman Campbell:

"Fe fydd yr orsaf bŵer yn gyfleuster modern a glan ac yn fuddsoddiad sylweddol iawn yn yr economi leol.

"Byddwn yn ceisio cael y budd economaidd lleol mwyaf yn ystod y cyfnod adeiladu a gweithredu'r orsaf drwy gynnig cyfleoedd uniongyrchol am swyddi, a hefyd yn anuniongyrchol drwy'r amrywiol gwmnïau fydd yn cyflenwi ac yn cynnal y pwerdy yn y dyfodol.

"Cyn ceisio caniatâd i adeiladu'r gwaith fe fydd yna broses ymgynghori helaeth gyda Chyngor Rhondda Cynon Taf a gyda phobl leol.

"Mae hyn yn eithriadol bwysig i ni, gan ein bod am egluro'r cynllun yn fanwl a gwrando ar yr hyn sydd gan bobl i ddweud.

"Bydd deunydd gwybodaeth yn cael ei ddosbarthu i gartrefi, busnesau a sefydliadau eraill, ac fe fydd cyfres o ddigwyddiadau gwybodaeth lle gall pobl gyfarfod â thîm y prosiect, gofyn cwestiynau a lleisio barn."

O fewn pum mlynedd

Ychwanegodd Mr Campbell bod Cyngor Rhondda Cynon Taf a Llywodraeth Cymru yn ymwybodol o'r cynllun.

Bwriad Hirwaun Power nawr yw cyflwyno cais am orchymyn caniatâd datblygu i Arolygiaeth Gynllunio'r DU yn ddiweddarach eleni.

Yr Ysgrifennydd Ynni a Newid Hinsawdd yn San Steffan fydd â'r gair olaf am y cynllun, ond efallai bydd angen caniatâd ychwanegol, gan gynnwys caniatâd cynllunio gan yr awdurdod lleol, ar gyfer elfennau o'r prosiect.

Y bwriad yw y bydd y pwerdy yn weithredol rhywdro yn 2018.