Dim dyfarnwr fideo i Gymru yn Japan

  • Cyhoeddwyd
Dan BiggarFfynhonnell y llun, Huw Evans picture agency
Disgrifiad o’r llun,
Dim ond pan ofynodd Dan Biggar am adolygiad y daeth absenoldeb dyfarnwr fideo i'r amlwg yn y prawf cyntaf

Mae'r rheolwr Alan Phillips wedi dweud na fydd dyfarnwr fideo ar gyfer yr ail gêm brawf rhwng Cymru a Japan yn Tokyo ddydd Sadwrn.

Yn wir doedd dim un yn y prawf cyntaf chwaith, ond ni chafodd tîm Cymru wybod am hynny o flaen llaw.

Dim ond pan ofynnodd Dan Biggar i'r dyfarnwr ar y cae - Lourens van der Merwe o Dde Affrica - i adolygu penderfyniad y cafodd wybod nad oedd hynny'n bosib.

Roedd tîm rheoli Cymru yn credu na ddylid fod wedi caniatáu cais cyntaf Japan, a bod cic gosb gan Biggar na chafodd ei chaniatáu yn gywir.

Ail haen

Roedd Cymru'n fuddugol o 22-18 yn Osaka, ond fe allai pethau fod wedi bod yn wahanol.

Dywedodd Phillips: "Does dim rhaid i wledydd yn yr ail haen o dimau rhyngwladol ddarparu dyfarnwr fideo fel arfer oherwydd y gost o'u hedfan i mewn o Awstralia a Seland Newydd.

"Roedd hynny'n dipyn o syndod i mi, ond dyna'r rheol.

"Pan ydych yn dod i wledydd sy'n datblygu mae'n rhaid delio gyda phethau felly."

Roedd Cymru'n anhapus fodd bynnag na chafon nhw wybod ymlaen llaw na fyddai dyfarnwr fideo ar gael.

'Nid beirniadaeth'

Gallai'r penderfyniadau ar y cae fod wedi arwain at fuddugoliaeth gyntaf erioed Japan dros Gymru, a dywedodd hyfforddwr amddiffyn Cymru, Shaun Edwards:

"Yn amlwg roedden ni'n teimlo bod Emyr Phillips wedi cael ei rhwystro pan gafodd Japan eu cais cyntaf. Petai dyfarnwr fideo ar gael rwy'n siŵr na fyddai wedi caniatáu'r cais.

"Tan i Dan ofyn am adolygiad o'i gic at y pyst, doedden ni ddim yn ymwybodol nad oedd un yno.

"Nid beirniadaeth o'r dyfarnwr yw hyn - doedd e ddim yn medru gweld y digwyddiad, ond mae'n dangos y dechnoleg sydd gennym adre i glirio ambell ddadl fel hyn."

Wrth edrych ymlaen at yr ail brawf yn stadiwm Chichibunomiya, Tokyo, ddydd Sadwrn, does dim trafferthion amlwg i Gymru o safbwynt anafiadau.

Nid oedd Dan Biggar yn ymarfer gyda'r garfan ddydd Mawrth oherwydd tyndra mewn cyhyr, ond mae Alan Phillips yn ffyddiog y bydd ar gael, ac mae disgwyl y bydd y prop Craig Mitchell hefyd ar gael ar ôl bod yn absennol o'r prawf cyntaf gydag anaf i'w ffêr.