Pont droed: bil o £23,000

  • Cyhoeddwyd
Afon MawddachFfynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r bont rhwng Morfa Mawddach a'r Bermo.

Mae trethdalwyr yn wynebu bil cynnal a chadw o £23,000 wedi i gasglwyr tollau ar bont droed dros Afon Mawddach adael.

Ni ddaeth neb yn eu lle.

Clywodd Cabinet Cyngor Gwynedd na fyddai gofyn i bobl gasglu toll o 90c ar y bont ger y bont reilffordd yn gost effeithiol.

£39,405

Bob blwyddyn rhaid i'r cyngor dalu £39,405 i berchnogion y bont, Network Rail, am drwydded fel bod cerddwyr, beicrwyr ac yn y blaen yn gallu ei chroesi.

Y £23,000 yw'r gwahaniaeth rhwng y swm i Network Rail a'r arian sy'n cael ei neilltuo i gyllideb y cyngor.

Mae'r bont rhwng Morfa Mawddach a'r Bermo.

Tan Ebrill roedd cwpl priod, oedd yn byw mewn tolldy ger y bont, yn casglu'r tollau rhwng Y Pasg a Medi.

Pan adawon nhw ni chafodd y swyddi eu llenwi ac mae'r cyngor yn ystyried dulliau newydd o godi arian.

Busnesau

Mae adroddiad wedi dweud y dylai'r cyngor ystyried gofyn am gyfraniadau oddiwrth yr elusen Sustrans, Cyfoeth Naturiol Cymru, cynghorau cymunedol a Pharc Cenedlaethol Eryri.

Os bydd y cyngor o blaid codi toll yna bydd angen gofyn am help oddi wrth fusnesau lleol neu'r sector wirfoddol.

Mae'r adroddiad wedi dweud na ddylid codi toll cyn penderfyniad terfynol.

Dylai'r drefn newydd ddod i rym yn Ebrill y flwyddyn nesa'.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol