Gorymdeithio dros ddiogelwch ffyrdd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r elusen Brake yn galw am barthau 20mya fel y norm mewn ardaloedd poblog

Bydd dros 5,000 o blant o 44 ysgol ar draws Cymru'n ymuno mewn gorymdaith i alw am strydoedd mwy diogel ddydd Mercher.

Mae'r gorymdeithiau yn rhan o ymgyrch gan yr elusen diogelwch ffyrdd Brake, ac fe fydd dros 100,000 o blant ar draws y DU yn cerdded yn eu hardaloedd eu hunain.

Y nod yw galw ar yrwyr i arafu i 20 m.y.a. o gwmpas tai, ysgolion a siopau er mwyn galluogi mwy o blant i gerdded yn ddiogel.

Mae'r ymgyrch hefyd yn galw am fwy o barthau gyda chyfyngiad cyflymder o 20 m.y.a., mwy o balmentydd, llwybrau a chroesfannau.

Arolwg

Fe wnaeth 450 o blant Cymru ymateb i arolwg gan yr elusen, gan egluro pam eu bod yn teimlo'r angen am strydoedd mwy diogel. Ymhlith y canlyniadau oedd :-

  • 61% o blant yn credu y byddai mwy yn medru cerdded i'r ysgol pe bai'r ffyrdd yn fwy diogel;
  • 59% o blant yn dweud bod angen gwneud y ffordd i'w hysgol yn fwy diogel;
  • 69% o blant am weld mwy o lwybrau, llwybrau beicio a chroesfannau yn eu cymunedau fel eu bod yn medru cerdded i'r parc, y siopau, neu i weld ffrindiau;
  • 55% o blant yn dweud eu bod yn teimlo ofn wrth gerdded neu feicio yn eu cymunedau oherwydd y traffig.

Yn ôl ffigyrau Brake, mae 23 o blant yn cael eu taro gan gar wrth gerdded neu feicio i'r ysgol bob dydd yn y DU, gyda phedwar o'r nifer yna naill ai'n marw neu'n cael anafiadau difrifol iawn.

Mae ymgyrch y mudiad yn galw am gyfyngiad ar gyflymder o 20 m.y.a. yn gyffredinol mewn ardaloedd poblog - galwad a gafodd ei ategu mewn adroddiad diweddar gan Sefydliad Iechyd y Byd.

'Pwyso a mesur'

Dywedodd dirprwy brif weithrdwr Brake, Julie Townsend: "Mae llawer o rieni mewn sefyllfa anodd pan mae'n fater o adael i'w plant gerdded neu fynd ar feic.

"Mae'n rhaid iddyn nhw bwyso a mesur - ar un llaw mae'r budd o gael plant mewn gweithgaredd awyr agored, ond ar y llall mae'r perygl y byddan nhw'n cael eu taro a'u brifo.

"Rydym yn annog gyrwyr i arafu i 20 m.y.a. neu lai o gwmpas tai, ysgolion a siopau, a rhoi budd y plant o flaen cyrraedd yno ychydig funudau yn gynt.

"Rydym hefyd yn annog Llywodraeth Cymru a mwy o awdurdodau lleol yng Nghymru i weithio tuag at greu norm o gyfyngu cyflymder i 20 m.y.a. yn ein cymunedau."

Bydd plant ysgolion yng Nghaerffili, Powys, Bro Morgannwg, Caerdydd ac Abertawe yn cymryd rhan yn yr orymdaith ddydd Mercher.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol