21 mlynedd i fudiad gofalwyr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad,
Adroddiad Owain Evans

Mae Cynhalwyr Cymru - y mudiad sy'n gofalu am hawliau pobl sy'n gofalu am eraill - yn dathlu ei ben-blwydd yn 21 oed ddydd Mercher.

Agorwyd swyddfa gyntaf y mudiad o dan yr enw Cymdeithas Cynhalwyr Cenedlaethol Cymru yng Nghaerdydd ar Fehefin 12, 1992, a bellach mae'n gofalu am 370,000 o gynhalwyr di-dâl yng Nghymru.

Mae'r mudiad yn hawlio cyfrifoldeb am dair cyfraith yn ystod y cyfnod yna :-

  • Deddf Cynhalwyr (Cydnabyddiaeth a Gwasanaethau) 1995;
  • Deddf Cynhalwyr a Phlant Anabl 2000;
  • Deddf Cyfleoedd Cyfartal i Gynhalwyr 2005.

'Cefnogaeth hanfodol'

Daeth yr olaf o'r tri yn dilyn mesur preifat gan aelod seneddol Aberafan, Hywel Francis, a ddywedodd:

"Rwyf wrth fy modd yn llongyfarch Cynhalwyr Cymru ar un mlynedd ar hugain o ddadlau achos cynhalwyr Cymru.

"Rwy'n arbennig o ddiolchgar am eu cefnogaeth hanfodol wrth basio fy neddf cyfleoedd cyfartal."

Dywed y mudiad hefyd eu bod wedi bod yn weithredol wrth i Fesur Strategaethau Cynhalwyr (Cymru) gael ei basio yn 2010.

Mae'r gyfraith yma i Gymru yn unig yn gosod cyfrifoldeb ar y Gwasanaeth Iechyd Gwladol i sicrhau bod cynhalwyr yn cael gwybodaeth berthnasol.

'Cyfraniad enfawr'

Un fu'n arwain y mudiad yw Dirprwy Lywydd y Cynulliad David Melding AC. Dywedodd:

"Roedd yn fraint i mi gael arwain Cynhalwyr Cymru am dair blynedd cyn cael fy ethol i'r Cynulliad.

"Roedd hi'n fwy o fraint gweld y ffordd y mae Cynhalwyr Cymru wedi bod yn eiriol dros hawliau cynhalwyr dros y 21 mlynedd diwethaf, yn enwedig ers sefydlu'r Cynulliad Cenedlaethol yn 1999."

Cyfarwyddwr presennol Cynhalwyr Cymru yw Keith Bowen, ac fe ddywedodd:

"Dros yr 21 mlynedd diwethaf mae Cynhalwyr Cymru wedi codi proffil cynhalwyr teuluol di-dâl a'r cyfraniad y maen nhw ei wneud ar draws y sbectrwm yng Nghymru.

"Byddwn yn parhau i weithio dros a gyda chynhalwyr tan y bydd y rhai sy'n llunio polisi yn dysgu parchu a rhoi gwerth ar y cyfraniad enfawr y maen nhw'n gwneud i gymdeithas."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol