Defnydd i hen ffatri Hotpoint

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Reflex & Allen
disgrifiad o’r llunMae'r cynlluniau ar gyfer y safle hefyd yn cynnwys 134 o gartrefi a chanolfan ambiwlans

Mae perchennog ffatri gydrannau ceir yn gobeithio diogelu 220 o swyddi trwy symud i hen ffatri beiriannau golchi yn Sir Ddinbych.

Mae Reflex & Allen, un o gyflogwyr mwyaf gogledd Cymru, yn gobeithio ehangu eu gweithredoedd, gan geisio defnyddio hen safle cwmni Hotpoint ym Modelwyddan.

Caeodd y ffatri - a oedd ar un cyfnod yn cyflogi dros fil o bobl - yn 2009.

Nawr mae Reflex & Allen - sy'n cynhyrchu tiwbiau i'r diwydiant ceir yn eu ffatri'r ochr arall i'r A55, ym Mharc Cinmel ym Modelwyddan - yn bwriadu cyflwyno cais cynllunio i wneud defnydd o'r hen safle.

Mae'r cynnig hefyd yn cynnwys cynlluniau ar gyfer tai ac unedau busnes ar gyfer cwmnïau a chyflenwyr eraill.

Y cwmni fydd yn gyfrifol am y datblygiad yw Hadleigh Industrial Estates.

'Canolfan arbenigedd'

Dywedodd Richard Lanyon o'r cwmni y bydd cyflwyno cais cynllunio i Gyngor Sir Ddinbych yn benllanw dwy flynedd a hanner o waith.

Mae disgwyl i'r cais - sydd hefyd yn cynnwys 134 o gartrefi a chanolfan ambiwlans - gael ei gyflwyno i'r cyngor cyn diwedd y mis.

"Fe allwn ni weld y golau ym mhen draw'r twnnel nawr," meddai Mr Lanyon.

"Rydym wedi bod yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a gwleidyddion lleol i wireddu ein huchelgais, ac fe fyddai sicrhau presenoldeb cyflogwr o safon fyd-eang fel Reflex & Allen yn wobr am yr ymdrechion."

Ychwanegodd bod trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru yn parhau o safbwynt y gefnogaeth fydd angen i symud Reflex & Allen ar draws yr A55 o'u safle presennol.

"Byddai annog cyflenwyr i symud yma a chreu canolfan o arbenigedd ym maes ceir yn wych i'r ardal," ychwanegodd.

"Fe fyddwn ni'n gwneud ein gorau i greu'r safle yna."

'Swyddi ychwanegol'

Rheolwr Reflex & Allen UK yw Gabriele Da Re, a dywedodd:

"Mae hwn yn gyfle gwych i Reflex & Allen ac i'r ardal, ac rydym yn bwriadu buddsoddi dros £5 miliwn yn y cynllun.

"Bydd y prosiect yn gwarchod 200 o swyddi ac yn ogystal byddwn yn creu parc diwydiannol i geir ym Modelwyddan."

Wrth ymateb dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sir Ddinbych:

"Mae'r sector gweithgynhyrchu wedi cael ei glustnodi fel un o'r prif bethau i arwain twf yn economi Cymru.

"Byddai buddsoddiad fel yr un sy'n cael ei grybwyll yn y fenter yma gyda busnes llwyddiannus fel Reflex & Allen yn gwarchod swyddi ac fe allai arwain at greu swyddi sgiliau uchel ychwanegol.

"Mae'r cyngor sir yn disgwyl derbyn cais cynllunio am y datblygiad arfaethedig o fewn yr wythnosau nesaf."

Roedd Indesit wedi symud i hen safle Hotpoint ond fe gaeodd y safle bedair blynedd yn ôl, gyda'r cwmni'n beio cwymp yn y farchnad.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol