Anafu tair dynes mewn damwain

  • Cyhoeddwyd

Cafodd tair dynes eu cludo i'r ysbyty yn dilyn gwrthdrawiad rhwng dau gerbyd ger Abertawe ddydd Mawrth.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw i'r digwyddiad ar Heol-y-Felin, Tre-gŵyr, ychydig wedi 10:20am.

Roedd un o'r rhai a gafodd eu cludo i'r ysbyty yn gerddwr.

Yn ôl Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, cafodd tair dynes eu cludo i Ysbyty Treforys ar fyrddau sbinol oherwydd pryderon am anafiadau cefn a gwddf.

Does dim rhagor o fanylion am gyflwr y tair.