Rhyddhau nyrs ar fechnïaeth

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r nyrs wedi ei gwahardd dros dro o'i gwaith yn Ysbyty Tywysoges Cymru

Mae nyrs yn Ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr wedi cael ei rhyddhau ar fechnïaeth wrth i'r heddlu ymchwilio i honiadau bod cofnodion cleifion wedi cael eu ffugio.

Cafodd ei gwahardd o'i gwaith gan Fwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg.

Mae'r honiadau o esgeulustod yn ymwneud â chyfnod o flwyddyn yn dechrau yn Ionawr 2012.

Yn ôl yr heddlu, does dim tystiolaeth bod neb wedi ei niweidio.

Dywedodd llefarydd: "Systemau diogelwch y bwrdd iechyd yw'r rheswm pam y daeth hyn yn amlwg ac mae'r bwrdd iechyd ac adran gwasnaethau cymdeithasol y cyngor yn cefnogi ein hymchwiliad yn llwyr."