Cwest: 'Anghydbwysedd meddyliol'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Daethpwyd o hyd i gorff Darren Williams, 45 oed, mewn coetir

Mae crwner wedi dweud bod dyn o Gasnewydd wedi lladd ei hun yn 2011 oherwydd "anghydbwysedd meddyliol."

Cafodd corff Darren Williams ei ddarganfod mewn coetir ger Cyffordd 27 yr M4 yn Awst 2011 wedi iddo saethu ei wraig a dwy ddynes arall y prynhawn hwnnw.

Roedd Mr Williams wedi saethu ei wraig Rachel Williams yn ei choesau mewn siop torri gwallt yng Nghasnewydd.

Trafferth

Clywodd y llys ei fod yn cael trafferth dygymod â'r ffaith fod ei wraig wedi penderfynu ei ysgaru.

Roedd yn mynd i'r gampfa yn aml ac wedi bod yn cymryd steroidau a meddyginiaeth wrth-iselder ers i'w frawd ladd ei hun ryw flwyddyn ynghynt.

Yn y cwest clywodd y llys ddatganiad ysgrifenedig Rachel Williams.

Roedd Mrs Williams wedi cael ei cham-drin gan Darren Williams yn ystod y berthynas.

Dywedodd ei bod hi wedi bod yn briod â Darren Williams ers mis Mawrth 1993 a'u bod nhw wedi cael eu mab, Jack, yn 1995.

Bydd cwest i farwolaeth Jack Williams ddydd Iau.

Straeon perthnasol