MMR: Pryderon am glwy pennau

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae pryder nad oes digon o bobl ifanc rhwng 10-18 oed wedi cael y brechiad MMR

Gallai nifer yr achosion o glwy pennau gynyddu os na fydd mwy o bobl ifanc yn cael y brechiad MMR, yn ôl Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Daw'r rhybudd wedi i nifer yr achosion o'r frech goch yn ardal Abertawe godi 20 dros yr wythnos ddiwetha' i 1,191.

Dywed y corff bod 'na gynnydd hefyd yn nifer yr achosion o glwy pennau eleni ac maent yn atgoffa pobl ifanc a'u rhieni fod angen dau ddos o'r brechiad MMR er mwyn sicrhau eu bod wedi'u diogelu'n effeithiol.

Yn y pum mis hyd at ddiwedd Mai 2013, roedd 'na 76 achos o glwy pennau wedi'i gadarnhau yng Nghymru - o'i gymharu â 77 ar gyfer y flwyddyn gyfan yn 2011, ac 88 yn 2012.

Mae tua 35,000 o bobl rhwng 10 ac 18 oed sydd heb eu brechu ar hyn o bryd ac mae 'na bryder y gallai hyn arwain at gynnydd mawr yn nifer yr achosion o glwy pennau, yn ogystal â'r frech goch.

'Haint difrifol'

Dywedodd Dr Marion Lyons, o Iechyd Cyhoeddus Cymru: "Mae achosion o glwy pennau i'w gweld yn aml mewn plant hŷn a phobl ifanc yn eu harddegau ac mae 'na bryder y gallai'r grŵp yma fod mewn perygl o gael eu heintio gan nad oes digon o rai rhwng 10 ac 18 oed yn cael y brechiad MMR yng Nghymru.

"Mae clwy pennau o hyd yn bresennol yng Nghymru ond mae nifer yr achosion eleni yn hynod uchel. Mae'n bwysig i bobl ifanc a'u rhieni fod yn ymwybodol fod hwn yn gallu bod yn haint difrifol.

"Mae dau ddos o'r brechlyn MMR yn ddigon i amddiffyn yn erbyn y frech goch, clwy pennau a rwbela. Dylai unrhyw un sydd wedi'i eni ar ôl 1970 ac sydd ddim wedi cael yr heintiau yma nac wedi'u brechu siarad â'u meddyg teulu ar fyrder."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol