Cwmni'n creu 300 o swyddi ar Ynys Môn

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae'r swyddi newydd yn rhai parhaol, yn ôl y cwmni

Bydd perchnogion newydd ffatri ieir yn creu 300 o swyddi newydd.

Yn ôl y cwmni sy'n berchen ar y safle yn Llangefni, 2 Sisters Poultry, mae shifftiau ychwanegol yn rhan o'u cynllun i droi'r busnes yn broffidiol.

Er hynny, mae'r cwmni'n "parhau i boeni am y dyfodol," yn ôl llefarydd.

Cafodd bron 3,000 o swyddi eu diogelu wedi i'r 2 Sisters Group brynu tair ffatri Vion ym mis Mawrth.

300

Ond doedd hynny ddim yn cynnwys pob ffatri Vion a chollodd 300 eu swyddi wedi i ffatri yng Ngaerwen gau ym mis Ebrill.

Mewn datganiad, dywedodd 2 Sisters Poultry: "Fe wnaeth y cwmni gyfarfod ag undeb Unite yn ddiweddar.

"Yn anffodus, ni lwyddodd y cwmni ac Unite ddod i gytundeb ynglŷn â newidiadau i batrymau shifft a strwythur talu.

"Er mwyn medru darparu'r hyn roedd ein cwsmeriaid ei angen ac felly amddiffyn dyfodol tymor hir y safle, penderfynodd y cwmni gyflwyno shifft barhaol newydd fydd ar y cyd gyda'r patrymau shifft presennol.

"Bydd hyn yn sicrhau 300 o swyddi ychwanegol ar y safle."

Straeon perthnasol