Damwain rafftio: dedfrydu pedwar

Cyhoeddwyd

Yn Nhwrci mae pedwar dyn wedi cael pum mlynedd a hanner o garchar yr un wedi i ferch naw oed o Gymru farw mewn damwain rafftio.

Y ferch oedd Cerys Potter o Lancarfan ym Mro Morgannwg.

Fe'u cafwyd yn euog o achosi marwolaeth drwy fyrbwylltra ac mae hawl gan y pedwar apelio o fewn 10 diwrnod.

Clywodd y llys fod naw o bobl ar eu gwyliau wedi marw ar yr afon oherwydd amgylchiadau tebyg.

'Dim byd'

Deellir fod dau ddiffynnydd yn gyfarwyddwyr y cwmni drefnodd y daith rafftio a bod dau'n aelodau staff.

Dywedodd ei thad, Terry: "Fydd dim byd yn dod â Cerys yn ôl."

Bu farw Cerys yn 2010 mewn dyfroedd gwyllt ar Afon Dalaman.

Dywedodd y tad: "Fe ddylai'r ddedfryd anfon neges glir i'r cwmnïoedd ... mae'n drist bod naw wedi marw ar y daith cyn i ni gyrraedd y sefyllfa hon."

Allweddol

Mae AS Bro Morgannwg Alun Cairns wedi dweud bod y teulu wedi chwarae rhan allweddol wrth sicrhau cyfiawnder.

"Dwi'n rhoi teyrnged i Terry a July Potter. Maen nhw wedi bod yn ddiflino wrth ymgyrchu er lles pobl ar eu gwyliau.

"Er gwaetha'r drychineb, maen nhw wedi canolbwyntio ar sicrhau na fydd hyn yn digwydd i unrhywun arall."

Dywedodd fod hyd y ddedfryd yn neges i gwmnïoedd na allen nhw anwybyddu safonau iechyd a diogelwch.

Straeon perthnasol